V SYMPOZJUM NAUKOWE „ProEnergo” z udziałem Wojciecha Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

06.07.2018
bddde42e6395de17d8738762674b30a6

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. odbyła się V edycja SYMPOZJUM NAUKOWEGO ProEnergo - Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności w Warszawie.

Sympozjum to wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele świata nauki, biznesu, przemysłu z branży energetycznej, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. Referaty oraz panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych prelegentów oferowały możliwość bliższego zapoznania się z tematyką dotyczącą między innymi elektroenergetyki, energetyki prosumenckiej, ekorozwoju oraz nowoczesnych technologii. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się pod hasłem "Ecological lnnovation Day" i została w całości poświęcona roli nowych technologii w szeroko pojętej energetyce. Organizatorami wydarzenia były Wydział Elektroniczny Politechniki Częstochowskiej, AGH, IF PAN Warszawa i Politechnika Warszawska.

 

W trakcie Sympozjum Prezes Zarządu PGE EC Wojciech Dąbrowski otrzymał Nagrodę „ProEnergo 2018” w kategorii Osobowość Roku.  W ramach uroczystego otwarcia V Sympozjum Naukowego „Proenergo 2018"  Prezes wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że PGE EC chce być liderem innowacyjnego rozwoju ciepłownictwa zorientowanego na klienta, ochronę środowiska oraz współpracę z lokalnymi samorządami – na zasadzie partnerstwa i odpowiedzialności. PGE Energia Ciepła widzi potencjał rozwoju energetyki rozproszonej w ramach współpracy z samorządami - mówił Wojciech Dąbrowski. Wskazał, że Polska ma jeden z największych rynków ciepła, co stanowi duży potencjał do stabilnego rozwoju sektora i poprawy środowiska, zaś PGE EC chce wykorzystać ten potencjał i swoją wiedzę w tej dziedzinie.