PGE Toruń działa na rzecz likwidacji niskiej emisji

02.07.2018

27 czerwca 2018 r. PGE Toruń wzięło udział w Seminarium „Aspekty społeczne i zdrowotne likwidacji niskiej emisji”, której organizatorem był Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia pod patronatem NFOŚIGW. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Miasta Toruń oraz lokalnych organizacji i instytucji powiązanych lub pracujących na rzecz stanu środowiska w mieście.

Seminarium poświęcone było szeroko pojętemu problemowi niskiej emisji w Toruniu. W prezentacji „Rozwój ciepła sieciowego - przeciwdziałanie niskiej emisji i pozytywny wpływ na jakość powietrza w Toruniu” przedstawiciele Biura Rozwoju Rynku Ciepła z PGE Toruń pokazali, że wybór ciepła sieciowego jest optymalnym rozwiązaniem problemu niskiej emisji w mieście. Działania PGE Toruń, tj. uruchomienie nowej, kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej oraz przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej mają pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w Toruniu poprzez obniżenie średnio o ponad 90% poziomu emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów oraz ograniczenie niskiej emisji.