Rzeszowska elektrociepłownia podsumowuje działania na lokalnym rynku ciepła

11.02.2021
5b96bf6e522b4335b83fb806ae2140e9

Zapewnienie niezawodnych dostaw ciepła do mieszkańców Rzeszowa jest efektem trwającej od wielu lat współpracy pomiędzy rzeszowską Elektrociepłownią PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, a dystrybutorem - Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Ważnym wydarzeniem w obszarze współpracy obu firm, które ma istotny wpływ na poprawę jakości powietrza w Rzeszowie, było podpisanie pod koniec 2019 roku umowy o współfinansowaniu inwestycji związanych z rozwojem ciepła sieciowego w mieście. W ramach tej umowy PGE Energia Ciepła zaplanowała, że do końca 2024 roku przeznaczy na ten cel 9,5 mln zł.

W wyniku realizowanych przez MPEC projektów, w latach 2019 – 2024  planowany jest wzrost mocy zamówionej w elektrociepłowni na poziomie 21,80 MWt. Projekty objęte umową przewidują zarówno przyłączanie nowych odbiorców do już istniejącej sieci, jak i budowę nowych odcinków sieci miejskiego systemu ciepłowniczego. W następstwie realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I – III kwartału 2020 roku, MPEC zwiększył moc zamówioną w Elektrociepłowni o 9,74 MWt. Wykonane zadania w IV kwartale 2020 roku pozwolą na zwiększenie mocy o kolejne 6 MWt, co nastąpi w I kwartale 2021 roku. Ponadto, w roku 2020  PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia  w Rzeszowie sprzedała łącznie 1 873,8 TJ  energii cieplnej.

Priorytetem dla obu partnerów jest zagwarantowanie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw ciepła sieciowego, które może zostać wykorzystane do celów grzewczych, jak i ciepłej wody użytkowej. Dzięki współpracy PGE Energia Ciepła z MPEC, w ciągu najbliższych czterech lat ma nastąpić rozbudowa istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej, co zapewni dostawy ciepła do nowo powstających osiedli mieszkaniowych, a także ograniczy produkcję ciepłej wody użytkowej w oparciu o piecyki gazowe. Kilkanaście tysięcy mieszkańców będzie mogło korzystać  ze scentralizowanego ciepła, sprzyjającego ochronie zdrowia i środowiska.

- W ostatnim czasie Rzeszów dynamicznie się rozwija, co wiąże się z rosnącą liczbą mieszkańców. Wzrasta świadomość rzeszowian, którzy coraz częściej przyłączają swoje budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, a tym samym dbają o środowisko naturalne. Dla mieszkańców Rzeszowa jest to optymalny sposób zapewnienia potrzeb cieplnych. PGE Energia Ciepła od lat  współpracuje z MPEC - Rzeszów, zapewniając nieprzerwane dostawy ciepła sieciowego. Nadrzędnym celem jest dla nas podniesienie jakości życia mieszkańców Rzeszowa i przyszłych pokoleń – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

wróć do Aktualności