Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia – krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła „Żeromskiego”

12.02.2021
a7a49a5cd81520bed413b208c818e7f0

Profesjonalny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem jest już w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie. W ubiegłym roku PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, w ramach wspierania walki z COVID-19, przekazała darowiznę w kwocie 25 tys. złotych dla jednego z największych ośrodków medycznych w Małopolsce, popularnie zwanego „Żeromskim”. Z zakupionego sprzętu korzystają medycy z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

- Pracownicy krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła na co dzień dbają o wysoki poziom bezpieczeństwa - można powiedzieć, że jest to wpisane w DNA energetyków. Wspieramy również szpital „Żeromskiego” w działaniach skierowanych na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i medyków. Dodatkowo zdalny dostęp do niezbędnych informacji, poprawi również komfort pracy personelu medycznego – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

- Im lepiej szpital jest wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy, tym sprawniejsza jest opieka nad pacjentem oraz obsługa chorych w poradni czy przy rejestracji. W szpitalach stosowane są coraz nowocześniejsze metody przetwarzania informacji, dlatego też potrzeby w tym zakresie są olbrzymie. Doceniamy każde wsparcie, które pozwala nam na zakup nowoczesnych komputerów. To dla nas obecnie niezwykle ważne – mówi Jerzy Friediger, dyrektor szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Do tej pory lekarz, pielęgniarka lub ratownik na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  wykonywali swoje obowiązki przy każdym pacjencie, a następnie uzupełniali dokumentację chorych w dyżurce. Teraz, dzięki wsparciu krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia ciepła,  medycy mogą na bieżąco tworzyć elektroniczną dokumentację pacjenta na miejscu, wpisując aktualne dane dotyczące przebiegu choroby do systemu. 

Medycy mają również możliwość odebrania wyników badań bezpośrednio po przeprowadzonej analizie w sali pacjenta, bez konieczności przechodzenia do dyżurki lub sekretariatu. Dzięki temu wdrożenie nowego leczenia, wypisanie leków i dyspozycji jest szybsze i sprawniejsze.

W ubiegłym roku PGE Energia Ciepła przekazała 111 tysięcy na projekty związane z walką z COVID-19. Łączna kwota przekazana szpitalom oraz innym instytucjom przez Polską Grupę Energetyczną to 6,5 mln zł.