Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze

15.01.2020
b4988634834a07f74440714dd8685234

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy Kapitałowej PGE, w 2019 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej 67 obiektów pozyskując tym samym aż 13,1 MWt mocy cieplnej z realizacji nowych przyłączeń na pierwotnym oraz wtórnym rynku ciepła. Jest to najlepszy wynik od 2009 roku, odkąd właścicielem sieci ciepłowniczej jest elektrociepłownia.

Ponad 60 proc. nowych mocy przyłączeniowych zostało zrealizowanych na rynku wtórnym, gdzie odbiorcą ciepła są właściciele istniejących obiektów użyteczności publicznej, którzy zmienili nieefektywne ekologicznie i ekonomicznie ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Pozostałe 40 proc. przyłączonej mocy to nowo budowane obiekty zabudowy wielorodzinnej oraz powstające w strefie aktywności gospodarczej obiekty handlowo-usługowe. To najlepszy wynik jaki udało się uzyskać zielonogórskiej elektrociepłowni w ciągu ostatnich 5 lat.

- Rekordowy wynik jest efektem rozbudowy sieci ciepłowniczej, wzrostu świadomości lokalnych interesariuszy co do proekologicznego profilu naszej produkcji oraz efektywnej promocji ciepła systemowego jako najlepszego sposobu na poprawę jakości powietrza w mieście. Jednocześnie, warto podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z miastem Zielona Góra oraz NFOŚiGW w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

W ciągu ostatnich 5 latach Elektrociepłownia przyłączyła do sieci ciepłowniczej 256 zielonogórskich budynków, których łączne zapotrzebowanie na moc cieplną wyniosło ponad 43,08 MWt.

W 2019 roku w ramach realizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Elektrociepłownia „Zielona Góra” przyłączyła w sumie 3,9 MWt, z czego 2,4 MWt to działania zrealizowane na rynku wtórnym. Stało się to możliwe poprzez rozbudowę sieci i przyłączy do miejsc dotychczas pozbawionych możliwości korzystania z ciepła sieciowego oraz rosnącej świadomości odbiorców, którzy dostrzegają, że sieć ciepłownicza zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a ciepło systemowe z zielonogórskiej elektrociepłowni jest bardziej przyjazne dla środowiska niż ogrzewanie mieszkań starymi, mało efektywnymi i często niebezpiecznymi piecami.

Elektrociepłownia przyłączyła w 2019 roku ponad 93 proc. nowo powstałych obiektów w Zielonej Górze, a 25 budynków zmieniło dotychczasowe ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Dzięki uruchomionym programom na rynku wtórnym mieszkańcy zlikwidowali niebezpieczne podgrzewacze gazowe na rzecz dostawy ciepłej wody użytkowej z dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

W ramach nowych przyłączeń w 2019 roku wybudowano około 3,9 km nowych odcinków sieci cieplnej, w tym 1 km dla potrzeb zasilania obiektów na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wraz z nowo powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Są to największe obiekty przyłączone w ubiegłym roku. Prace na tym terenie będą kontynuowane w 2020 roku, a nowo budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zostanie zasilone w ciepło oraz chłód wytwarzany z ciepła sieciowego, produkt rozwijany na zielonogórskim rynku ciepła. W minionym roku przyłączono również budynki szkół przy ul. Botanicznej oraz kamienice w zabytkowej części Starówki wraz z nowymi obiektami w tym rejonie.

W 2019 roku rozpoczęte zostały prace polegające na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich nowymi indywidualnymi węzłami dwufunkcyjnymi wraz z budową nowych sieci i przyłączy. To program skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zapewnia on możliwość likwidacji podgrzewaczy gazowych, eliminując tym samym ryzyko zatrucia się czadem oraz pozwala na wymianę instalacji wewnętrznych przez odbiorców. W ramach tych działań w 2019 roku zostały wymienione sieci ciepłownicze wraz z przyłączami o łącznej długości 1,6 km.

W 2020 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra” nadal będzie rozwijała i rozbudowywała sieć ciepłowniczą. Powstaną m.in. kolejne odcinki ciepłociągów na osiedlach Czarkowo i Mazurskim oraz w rejonach ul. Jana z Kolna, Ludowej i Sulechowskiej. Kontynuowane będą prace w zakresie realizacji projektów ZIT - likwidacja kotłowni lokalnych, węzłów grupowych oraz modernizacja sieci ciepłowniczej. Kolejnych 5 km starych sieci kanałowych zostanie wymienionych na nowe sieci preizolowane. Kontynuowane będą również prace przy rozbudowie Galerii Focus Mall przy ul. Wrocławskiej, gdzie planowane jest przyłączenie nowych obiektów handlowo-usługowych.