Pracownicy PGE Toruń posadzili 700 buków w Leśnictwie Olek

09.11.2021
7a5cdc49fdcbdc01b69c512980445699

Pracownicy PGE Toruń należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, już po raz trzeci sadzili drzewa w ramach programu Grupy PGE „Lasy pełne energii".  We współpracy z leśnikami z Nadleśnictwa Toruń udało się posadzić łącznie ok. 700 młodych buków w Olku pod Toruniem.

PGE Toruń już od 2018 roku współpracuje z Nadleśnictwem Toruń , sadząc drzewka w podtoruńskich  lasach. W tym roku młode – półtoraroczne buki zasiliły lasy w Leśnictwie Olek.

- Dbałość o środowisko naturalne jest ważnym elementem w codziennej działalności  PGE Toruń. Obok działań służących likwidacji dymiących kominów w mieście i przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, posadzenie nowych drzew pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza. A nasi pracownicy chętnie angażują się w działania wspierające środowisko, tak było i tym razem.  – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Łącznie w ramach trzech edycji  wolontariatu Grupy PGE „Lasy pełen energii” pracownicy  toruńskiej spółki posadzili wspólnie z Nadleśnictwem Toruń i uczniami toruńskiego Zespołu Szkól Inżynierii Środowiska (w 2019 r.), około 2600 młodych dębów i 700 buków w leśnictwie Łysomice i Olek.

- Zawsze nas cieszy jak firmy angażują się poza swoją działalnością również w ochronę środowiska poprzez nasadzanie drzewek w naszych podtoruńskich lasach. Od lat kładziemy nacisk na edukację leśną i widać efekty tych działań, gdyż lasy mają ogromne znacznie dla naszego życia i zdrowia. Dbałość o nie jest w interesie każdego z nas – mówi Nadleśniczy Bogusław Kashyna, zarządzający Nadleśnictwem Toruń.

Lasy Pełne Energii od PGE

Grupa PGE realizuje program „Lasy Pełne Energii" od 21 lat. Celem programu jest odbudowa drzewostanu w polskich lasach oraz poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych.

Na program „Lasy pełne energii" składa się wiele projektów realizowanych zarówno przez wolontariuszy PGE, w tym sadzenie lasów, sprzątanie terenów zielonych, ale także działania wspierające parki narodowe, obszary chronione oraz pomniki przyrody.

W ramach programu prowadzona jest m.in. rewitalizacja Krzywego Lasu - pomnika przyrody położonego w zachodniopomorskim Nadleśnictwie Gryfino. PGE wsparła również Biebrzański Park Narodowy, zarówno finansowo, jak i merytorycznie w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz budynku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i  informacji turystycznej w Grzędach. Pomoc otrzymał także Roztoczański Park Narodowy, gdzie realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów" oraz rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance – pakiet edukacyjny „Poznajemy drzewa i krzewy". W 2021 roku, PGE zaprosiła do programu „Lasy Pełne Energii” Kampinoski Park Narodowy, gdzie realizowane będą projekty środowiskowe i edukacyjne, a także wolontariat.  PGE nawiązała też współpracę ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,  gdzie przeznaczyła środki na montaż instalacji fotowoltaicznej.