Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny

02.11.2021
83ceaa0b51d5777d7b2274fb914e44c7

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków z Grupy PGE wsparła Ogród Botaniczny w Lublinie. Pracownicy Oddziału w ramach jesiennych prac uporządkowali teren ogrodu. Wolontariat odbył się w ramach prowadzonego w całej Grupie PGE programu „Lasy pełne energii”.

- PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków dba o środowisko naturalne, a co za tym idzie wspiera postawy ekologiczne. Nasi pracownicy mają własne pomysły na pomaganie, chętnie angażują się w działania dobroczynne i starają się reagować na aktualne potrzeby otoczenia. Akcje takie jak porządkowanie Ogrodu Botanicznego pozwalają na lepszą integrację i zacieśnienie więzi z lokalną społecznością – mówi Paweł Okapa, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Pracownicy Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków grabili liście w północno-wschodniej części Ogrodu – Arboretum, w którego skład wchodzą zbiory drzew, krzewów, półkrzewów i krzewinek.

Na powierzchni prawie 22 ha. malowniczego, bogato rzeźbionego terenu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w skład którego wchodzą fragment doliny rzeki Czechówki i naturalne, lessowe wąwozy, podziwiać można rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych. Kompleks podzielony jest na kilkanaście obszarów tematycznych, wśród których wyodrębniono między innymi alpinarium, rosarium z kolekcją ponad 200 gatunków i odmian róż, dział roślin wodnych i bagiennych, użytkowych, tropikalnych i subtropikalnych. Kolekcja obejmuje ok. 1600 gatunków i odmian drzew i krzewów, ponad 3500 roślin zielnych gruntowych oraz ok. 2000 gatunków i odmian roślin szklarniowych. W bogatej kolekcji flory krajowej zgromadzono 266 gatunków objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem lub wymarłych na terenie Polski. 114 z nich ujętych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a 211 na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych

- Uprzątniecie opadłych liści to praca, którą trzeba wykonać w stosunkowo krótkim czasie na znacznej powierzchni naszego Ogrodu. Zawsze staramy się zrobić jak najwięcej przed jesienną słotą i zbliżającą się zimą. Solidna praca kilkunastu osób, nawet przez kilka godzin, to spora pomoc i już zauważalny efekt, szczególnie, że w dziale arboretum pracują obecnie 4 osoby – mówi dr Grażyna Szymczak, Dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS

Lasy Pełne Energii od PGE

Grupa PGE realizuje program „Lasy Pełne Energii" od 21 lat. Celem programu jest odbudowa drzewostanu w polskich lasach oraz poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych.

Na program „Lasy pełne energii" składa się wiele projektów realizowanych zarówno przez wolontariuszy PGE, w tym sadzenie lasów, sprzątanie terenów zielonych, ale także działania wspierające parki narodowe, obszary chronione oraz pomniki przyrody.

W ramach programu prowadzona jest m.in. rewitalizacja Krzywego Lasu - pomnika przyrody położonego w zachodniopomorskim Nadleśnictwie Gryfino. PGE wsparła również Biebrzański Park Narodowy, zarówno finansowo, jak i merytorycznie w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz budynku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i  informacji turystycznej w Grzędach. Pomoc otrzymał także Roztoczański Park Narodowy, gdzie realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów" oraz rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance – pakiet edukacyjny „Poznajemy drzewa i krzewy". W 2021 roku, PGE zaprosiła do programu „Lasy Pełne Energii” Kampinoski Park Narodowy, gdzie realizowane będą projekty środowiskowe i edukacyjne, a także Wolontariat Pracowniczy PGE.