PGE Toruń podsumowuje kalendarzową zimę

21.03.2024
zdj_-pge-torun_zima

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. Zima 2023/2024 była cieplejsza od poprzedniej o 1,5°C, na co wpływ miał głównie najcieplejszy od blisko 100 lat luty. Mieszkańcy zużyli jednak o około 3 procent ciepła więcej niż w poprzednim sezonie zimowym, głównie ze względu na zimny tegoroczny styczeń. 

 

PGE Toruń jest producentem i dostawcą ciepła do ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta. Jak co roku podczas zimy odbiorcy mieli zapewnione bezpieczeństwo dostaw ciepła. Urządzenia wytwórcze i dystrybucyjne pracowały sprawnie, dostarczając odbiorcom ciepło zgodnie z ich potrzebami.

Minione zimowe miesiące 2023/2024 były bardzo zróżnicowane pogodowo – od zimnego stycznia do bardzo ciepłego lutego. Temperatury zewnętrzne wahały się od ujemnych w styczniu -17,6°C (9 stycznia br.), osiągając w lutym i marcu wysokie dodatnie wartości +13,6°C (16 lutego br.) i +16,5°C (16 marca br.).

Podsumowując, miniona kalendarzowa zima była łagodna - widać to na podstawie średniej temperatury zewnętrznej z czterech miesięcy zimowych (grudzień 2023 – 15 marca 2024), która wyniosła + 3,1°C, podczas gdy zimą 2022/2023 było to + 1,6°C.

Wzrost zużycia ciepła minionej zimy (grudzień – marzec 2024) o około 3 procent w stosunku do poprzedniego sezonu zimowego wynikał z zimnego stycznia, dla którego średnia temperatura zewnętrzna wyniosła 0°C (w styczniu 2023 było to 3,1°C).

Warto podkreślić, że wśród odbiorców ciepła dostrzegany jest na przestrzeni lat wzrost świadomości związanej z koniecznością oszczędzania i umiejętnego zarządzania ciepłem, głównie ze względu na obniżanie rachunków, ale również zrozumienie, że ograniczenie zużycia energii to mniejszy wpływ na środowisko.

Od kilku lat na początku każdego sezonu grzewczego PGE Toruń zachęca odbiorców do oszczędzania ciepła, między innymi prowadząc kampanie informacyjno-edukacyjne („Jak oszczędzać ciepło i dbać o środowisko”). Ich celem jest optymalizacja zużycia ciepła poprzez pokazanie prostych sposobów jak korzystać z ciepła żeby go nie tracić.

Rady, jak korzystać z ciepła, żeby przy tym samym komforcie cieplnym zużywać go mniej, można znaleźć na stronie PGE Toruń (https://pgetorun.pl/strefa-klienta/cieplo-sieciowe/jak-oszczedzac-cieplo).