Bydgoska elektrociepłownia podsumowała kalendarzową zimę

25.03.2024
schemat Bydgoszcz

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, z Grupy PGE, podsumowała kalendarzową zimę 2023/2024. Okres ten charakteryzował się wyjątkowo zmiennymi temperaturami, od bardzo niskich na początku grudnia do ponad 11°C w drugiej połowie miesiąca. Niezależnie od panujących warunków atmosferycznych Elektrociepłownia w Bydgoszczy każdego roku zapewnia mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepła.

 

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy to główny producent ciepła dla miasta. Zapewnia ponad 80 proc. ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, a dodatkowo wytwarza w kogeneracji energię elektryczną. Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie prognoz z wyprzedzeniem, a na ich podstawie tworzenie harmonogramów pracy jednostek wytwórczych na kilka dni oraz ich bieżąca aktualizacja. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji, tak, by mając do dyspozycji określone urządzenia, wytworzyć potrzebną ilość ciepła, a tym samym zapewnić mieszkańcom jego stałe i niezakłócone dostawy.

Sezon grzewczy 2023/2024 rozpoczął się na początku października 2023 roku. Tegoroczna kalendarzowa zima była umiarkowana, ale intensywna w zakresie działalności elektrociepłowni. Najniższą temperaturę -15,6°C zanotowano 9 stycznia br. Najwyższą, natomiast, wynoszącą 17.2°C - 3 marca 2024 roku. Wykorzystanie mocy w dobie z najniższą temperaturą wynosiło 371 MWt. Stanowi to 95 proc. mocy zamówionej przez odbiorców.

W trwającym jeszcze sezonie grzewczym, do tej pory najwyższą temperaturę wody sieciowej na zasilaniu, w Elektrociepłowni Bydgoszcz II, odnotowano 8 stycznia 2023 roku. Wynosiła ona 114°C. Ma to bezpośredni wpływ na najwyższą dobową produkcję ciepła, która w ww. jednostce wytwórczej wspomnianego dnia wynosiła 28 596 GJ. Bydgoski Oddział PGE Energia Ciepła gotowy jest do pracy w znacznie niższych temperaturach niż odnotowane w ostatnim okresie. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla bydgoszczan, realizując produkcję ciepła i energii elektrycznej zgodnie z założonym planem. Sezon grzewczy w elektrociepłowni, mimo zakończonej kalendarzowej zimy, nadal trwa i zgodnie z harmonogramem zakończy się na przełomie kwietnia i maja br.