PGE Toruń na rzecz poprawy jakości powietrza w Toruniu

23.07.2018
a57f55c010e70fad891e6da150c93d5b

PGE Toruń zaangażowała się w projekt Lokalne Partnerstwo Urzędu Miasta, związany z poprawą jakości powietrza w Gminie Toruń. Prace Lokalnego Partnerstwa są częścią większego projektu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pt.: „Partnerska Inicjatywa Miasta".

Pierwsze spotkanie uczestników Lokalnego Partnerstwa odbyło się 20 lipca br. W spotkaniu wzięły udział osoby z różnych środowisk (przemysłowych, edukacyjnych, usługowych, kulturalnych, społecznych itp.), których celem było wypracowanie skutecznych rozwiązań poprawiających aktualny stan powietrza w Toruniu. PGE Toruń aktywnie włączyła się do pracy delegując swoich przedstawicieli(z obszaru handlowego i komunikacji).

Inicjatorem projektu Lokalne Partnerstwo ze strony Urzędu Miasta jest Wydziału Środowiska i Zieleni.