PGE EC Oddział Wybrzeże partnerem gdyńskiego Programu Likwidacji Niskiej Emisji

10.07.2018
e73cd668506eb1cf977e4298ccb411ca

W Gdyni powietrze niebawem będzie  jeszcze czystsze. Stanie się tak dzięki kolejnym podłączeniom do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach gdyńskiego Programu Likwidacji Niskiej Emisji, wspieranego przez PGE EC i OPEC na mocy zawartej z Miastem Gdynia umowy zrównoważonego rozwoju, podłączane jest aktualnie osiedle domków jednorodzinnych w dzielnicy Gdynia Orłowo.

Inwestycja, zlokalizowana w Gdyni Orłowo przy Alei Zwycięstwa, obejmuje 20 domów. Do ogrzewania pomieszczeń często były w nich dotąd wykorzystywane nieefektywne piece, a do uzyskania ciepłej wody użytkowej niebezpieczne urządzenia. Wolumen podłączenia wyniesie w tym wypadku 0,4 MW. Dzięki inwestycji nowi klienci będą korzystać z ekologicznego ciepła i ciepłej wody użytkowej. W efekcie wzrośnie ich bezpieczeństwo i komfort życia, a także, co szczególnie istotne w przypadku lokalizacji w pasie nadmorskim, atrakcyjność turystyczna tej dzielnicy.

Źródło fot.: http://www.gdynia-orlowo.info/?mod=news&path=1288