PGE Toruń na rzecz poprawy jakości powietrza w Toruniu

03.09.2018
f93a8f8e4482d9fe31255f6803ee00bc

31 sierpnia odbyło się drugie spotkanie zespołu „Lokalne Partnerstwo", którego celem jest  wypracowanie działań służących poprawie jakości powietrza w Toruniu. Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele PGE Toruń, został powołany z inicjatywy Miasta Toruń.

Prace Lokalnego Partnerstwa są częścią większego projektu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pt.: „Partnerska Inicjatywa Miasta". W grupie uczestniczą przedstawiciele toruńskiego Urzędu Miasta, urzędu marszałkowskiego – jednostek związanych z ochroną środowiska, przedstawiciele WFOŚiGW, gminnych spółek w tym MPO i straż miejska, zakład gospodarki mieszkaniowej, przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy i dotyczyło opisania wypracowanych na pierwszym spotkaniu pomysłów mających wpływ na budowanie świadomości i dbałości o jakość powietrza lub wprost wpływających na ich poprawę.