PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały List Intencyjny z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy II linii technologicznej ITPOE w Rzeszowie

08.10.2019
f3ce5e9ee8eb54865465995107414213

Podczas tegorocznego Kongresu 590 władze PGE Polskie Grupy Energetycznej, PGE Energia Ciepła i Marszałek Województwa Podkarpackiego, podpisali List Intencyjny dotyczący podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie.

Jako wiodący producent i dostawca energii elektrycznej i ciepła w Polsce stawiamy na nowatorskie rozwiązania, w tym innowacyjne i ekologiczne technologie. Celem PGE jest podejmowanie kompleksowych działań na rzecz efektywności energetycznej i realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego. Dowodem na to jest podpisany dzisiaj List Intencyjny w sprawie budowy II linii technologicznej ITPOE – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisanie Listu Intencyjnego jest wyrażeniem woli podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100 000 do 180 000 ton rocznie. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych uwzględniających aktualną i prognozowaną na najbliższe lata sytuację  na rynku odpadów możliwych do termicznego przetworzenia w ITPOE.

W październiku 2018 roku wybudowana została Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Ten nowoczesny i ekologiczny obiekt technologiczny służący unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i pozwalający na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesie ich termicznego przekształcania, przyczynia się do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła jest liderem w sektorze ciepłowniczym i jako producent ciepła i energii elektrycznej jest stałym i niezbędnym elementem infrastruktury miast i życia ich mieszkańców. Naszą ambicją jest bycie lokalnym partnerem wspierającym samorządy w rozwoju ciepłownictwa, a także w działaniach na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi. Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy II linii instalacji ITPOE jest potwierdzeniem naszych ambicji. Planowana budowa wpłynie na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój Podkarpacia, poprawiający jakość powietrza w regionie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Budowa II linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie wpisuje się w postanowienia aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podkarpackiego. Celem Samorządu Województwa Podkarpackiego jest stworzenie kompletnego systemu gospodarowania odpadami, w tym stworzenie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia najbardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego cieszy nas realizacja planowanej inwestycji przez Grupę PGE, największego inwestora w energetyce, gwaranta stabilności i wiarygodnego partnera – dodaje Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.