PGE jest gotowa do aukcji na dostawy mocy, które ochronią przed black-outem

27.07.2018
dfc121a7a727506dcf65434b977a1763

27 lipca na PGE Narodowym w Warszawie została podpisana wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy GK PGE. Na jej podstawie wszystkie działania związane z rynkiem mocy będą zintegrowane i zarządzane centralnie przez PGE SA.

Taki model przyniesie firmie maksymalne korzyści płynące z rynku mocy, zapewni też skuteczną ochronę interesów poszczególnych spółek.

Stronami Umowy o Zarządzanie Rynkiem Mocy są: PGE SA oraz PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, ZEW Kogeneracja, PGE Toruń i Elektrociepłownia Zielona Góra. Jest ona efektem wielomiesięcznej pracy kilkudziesięciu osób, mającej na celu centralizację obsługi większości procesów rynku mocy w PGE SA.

Wewnątrzgrupowa umowa o zarządzanie rynkiem mocy pozwoli sprawnie i w sposób ustrukturyzowany podejść do rywalizacji o kontrakty. Ponadto, umowa podpisana 27 lipca na PGE Narodowym reguluje również obowiązki i kompetencje stron w zakresie procesów certyfikacji, co pozwoli w przyszłości zapewnić odpowiednie zasoby i prowadzić te procesy w sposób jak najbardziej efektywny. Cieszę się, że taką umowę podpisujemy jako pierwsza z grup energetycznych. To dowód na naszą szybkość, sprawność i skuteczność zarządzania, bo przecież stronami umowy są silne podmioty z grupy, takie jak PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna czy wreszcie PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego całej Grupy Kapitałowej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE SA.

Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy GK PGE wiąże się z wieloma korzyściami. Zaliczają się do nich:

  • brak konieczności wnoszenia zabezpieczeń finansowych dla nowych jednostek przy wykorzystaniu ratingu PGE SA,
  • wspólne planowanie remontów dla stabilizacji poziomu wykonywania obowiązków mocowych,
  • bilansowanie obowiązków mocowych na rynku wtórnym w celu maksymalizacji stabilności dostaw mocy, a tym samym minimalizacji kar i zwrotów wynagrodzenia,
  • minimalizację kosztów wykonywania skorygowanych obowiązków mocowych dla jednostek wykonujących obowiązki w drodze produkcji energii lub redukcji zapotrzebowania.