PGE Energia Ciepła zaprezentowała ITPOE w Bełchatowie

23.03.2021
27f5b18b03ab4ab4978b2d0f6f325efe

W sąsiedztwie elektrowni Bełchatów PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wybuduje Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii  (ITPOE). Na spotkaniu online zorganizowanym dla mieszkańców i interesariuszy zostały zaprezentowane plany związane z budową nowoczesnej instalacji, która dostarczy ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Bełchatowa. Będzie to kolejny element przygotowanych działań przez PGE Polską Grupę Energetyczną w ramach transformacji regionu bełchatowskiego.

Nowa inwestycja PGE Energia Ciepła jest elementem transformacji energetycznej kompleksu górniczo – energetycznego Bełchatów. Spółka, jako największa firma w branży ciepłowniczej, jest naturalnym liderem integracji rynku. Dlatego też konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję, finansując niezbędne lokalne inwestycje. Jedną z nich jest właśnie Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Bełchatowie.

- PGE Energia Ciepła współpracuje blisko z gminami, dostarczając ich mieszkańcom ciepło i energię elektryczną. Inwestycja w Bełchatowie, której zadaniem będzie odzysk energii zawartej w odpadach, pomoże także rozwiązać nowe wyzwanie, z jakim mierzą się gminy, czyli dostosowanie do nowych regulacji w obszarze gospodarki odpadami – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Instalacja ITPOE będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców, spełniając przy tym bardzo surowe europejskie wymagania środowiskowe. Zostanie ona wyposażona w system monitoringu procesu technologicznego oraz emisji zanieczyszczeń, których wyniki będą na bieżąco dostępne dla mieszkańców. Będzie również posiadać automatyczny system zabezpieczeń monitorujący nawet najmniejsze przekroczenie przyjętych norm emisji. ITPOE nie będzie emitować uciążliwych zapachów. Rozwiązanie, które zostanie zastosowane, czyli podciśnienie w hali rozładunkowej, uniemożliwi ich wydostawanie się na zewnątrz. Instalacja nie będzie przetwarzać również odpadów niebezpiecznych.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii po zrealizowaniu będzie stanowiła podstawową jednostkę wytwórczą ciepła centralnego i ciepłej wody użytkowej dla Bełchatowa. Planowana nominalna moc elektryczna brutto instalacji wynosić będzie minimum 23 MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej) i minimum 17 MWe  oraz ok. 40 MWt (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła). Pozostałe, szczytowe zapotrzebowanie na ciepło miejskiej sieci ciepłowniczej, zostanie zapewnione przez dodatkowe źródła.

Przy budowie ITPOE w Bełchatowie PGE Energia Ciepła wykorzysta doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowania, realizacji  budowy oraz obecnej eksploatacji bliźniaczej instalacji ITPOE w Rzeszowie, należącej do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

W trakcie przeprowadzonego spotkania udostępniony został czat, na którym można było zadać pytanie dotyczące nowego projektu. PGE Energia Ciepła przygotowała specjalną zakładkę na swojej stronie internetowej, na której znajdują się najważniejsze informacje o projekcie: https://pgeenergiaciepla.pl/itpoe-belchatow Na stronie został uruchomiony adres email, na który można przesyłać pytania związane z projektem ITPOE w Bełchatowie: itpoebelchatow@gkpge.pl.