W sąsiedztwie bełchatowskiej elektrowni powstanie nowoczesna instalacja, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów komunalnych. Wszystkie procesy będą przebiegały w sposób bezpieczny i kontrolowany. Odzyskana energia cieplna trafi do sieci ciepłowniczej Bełchatowa.

 

 

Technologia rusztowa, w której zostanie zbudowana instalacja, wykorzystywana jest już w Polsce, a od wielu lat w obrębie tak znanych europejskich aglomeracji jak Paryż, Londyn, Wiedeń czy Sztokholm.

 

 

 

ITPOE Bełchatów będzie spełniać unijne wymogi w zakresie norm ochrony środowiska. Dzięki korzystnej lokalizacji ITPOE będzie doskonałym uzupełnieniem funkcjonującego w regionie systemu gospodarki odpadami.

 

 

Do instalacji będą trafiały m.in. odpady komunalne wstępnie posortowane w miejscu ich powsta­wania, czyli tzw. frakcja resztkowa, pozbawiona resztek bio (zbierana osobno) oraz pozostałości z sortowania i podczyszczania frakcji selektywnie zebranej (z zawartości żółtych i niebieskich worków),nienadające się do dalszego recyklingu.

 

 

Brak frakcji bio w odpadach oraz ich wstępne posortowanie oznaczają, że uciążliwość zapachowa transportu odpadów do instalacji będzie znikoma, praktycznie niewyczuwalna.

 

 

pge_ikonki-i-infografika-belchatow_s-2.jpg
Instalacja będzie:Instalacja nie będzie:
produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Bełchatowa i okolic,emitować uciążliwych zapachów – zastosowane rozwiązania (podciśnienie w hali rozładunkowej) uniemożliwią ich wydostawanie się na zewnątrz,
spełniać bardzo surowe europejskie wymogi środowiskowe (czyli właśnie BAT),alternatywą dla recyklingu, ale jego uzupełnieniem (za sprawą odzyskanej energii),
wyposażona w automatyczny system zabezpieczeń – przekroczenie norm emisji spowoduje jej wyłączenie.spalać odpadów niebezpiecznych – ta technologia nie jest do nich przeznaczona!

 

Masz pytanie? Wyślij je na itpoebelchatow@gkpge.pl

Na spotkaniu online zorganizowanym we wtorek 23 marca dla mieszkańców i interesariuszy zostały zaprezentowane plany związane z budową nowoczesnej instalacji. Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji ze spotkania i zapoznania się z omówionymi prezentacjami. Niebawem opublikujemy dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w tym pytania, które pojawiły się w trakcie spotkania.

pgeenergiaciepla_site