PGE Energia Ciepła wspólnie z Państwową Strażą Pożarną testuje procedury z obszaru bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

23.08.2019
9077da4e4e34f0f768753045ebc3f43e

W dniach 21-23 sierpnia 2019 roku na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła odbywają się ćwiczenia, których współorganizatorami są Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Ewakuacja osoby poszkodowanej z komina Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), wyciek wody amoniakalnej z króćca spustowego zbiornika magazynowego wody amoniakalnej oraz pożar zbiornika oleju lekkiego - to epizody, które są przedmiotem ćwiczeń praktycznych przeprowadzanych przez PGE Energia Ciepła i jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie krakowskiej elektrociepłowni.

„Przeprowadzanie ćwiczeń dydaktyczno-praktycznych na żywym organizmie krakowskiej elektrociepłowni jest niezwykle istotne z punktu bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców, a przede wszystkim pracowników zakładu. Ważne jest to, że ćwiczenia są zintegrowane z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi za to bezpieczeństwo. Celem zaplanowanych działań sprawdzenie możliwości prowadzenia działań gaśniczych, wysokościowych i ratownictwa chemiczno-ekologicznego z użyciem pojazdów, a także analiza wykonanych ćwiczeń służąca doskonaleniu pracy sztabu całej akcji” – powiedział st. bryg. Andrzej Nowak, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

Ćwiczenia sprawdzają poprawność reagowania w sytuacji zagrożenia pracowników spółki i zewnętrznych służb ratowniczych oraz pozwalają doskonalić wewnętrzne procedury związane z reagowaniem w sytuacji kryzysowej.

„Regularne ćwiczenia i przeglądy  trybów postępowania w sytuacjach kryzysowych, pozwalają na praktyczne przetestowanie obowiązujących w spółce procedur bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego, nabyte w trakcie ćwiczeń nawyki i umiejętności, umożliwiają naszym pracownikom szybkie rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie odpowiednich działań minimalizujących skutki zdarzenia. Uczestnictwo służb zewnętrznych w tego typu ćwiczeniach to możliwość poznania topografii naszego zakładu oraz występujących w nim zagrożeń, jak również podstawa budowania dobrej współpracy, dzięki której możemy działać szybciej, sprawniej i efektywniej w każdej nieprzewidzianej sytuacji” – powiedział Krzysztof Parys, Dyrektor Techniczny PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Tego typu akcje realizowane są przez spółkę cyklicznie i stanowią ważny element budowania kultury bezpieczeństwa w PGE Energia Ciepła.