PGE Energia Ciepła stała się liderem sektora ciepłowniczego w Polsce

11.01.2019
6ceee095ad0ab1bd9b5084549d3746e2

Do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tj. elektrociepłownia w Bydgoszczy, elektrociepłownia w Rzeszowie, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, elektrociepłownia w Zgierzu oraz elektrociepłownia w Kielcach.

  • Sześć elektrociepłowni w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu oraz Kielcach, wchodzących do tej pory w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zostało włączonych w struktury PGE Energia Ciepła.

 

  • Konsolidacja aktywów ciepłowniczych jest elementem konsekwentnie realizowanej przez PGE Strategii Ciepłownictwa, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zakłada ona wydzielenie linii biznesowej Ciepłownictwo, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego oraz dynamizować walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

 

  • Podmiotem integrującym działalność ciepłowniczą w Grupie PGE oraz lideremw tym procesie jest PGE Energia Ciepła, posiadająca po konsolidacji ok. 25-proc. udziałuw produkcji ciepła z kogeneracji.

 

  • Po zakończeniu procesu połączenia aktywów ciepłowniczych powstał największy w Polsce podmiot tego sektora, który poprzez efekt skali będzie mógł w sposób zoptymalizowanyi konkurencyjny funkcjonować na rynku.

 

  • Największa firma na rynku ciepła w Polsce od stycznia 2019 r. dysponuje czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, m.in. w Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

 

  • PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziałuw zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50 proc. do roku 2030.

 

Do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tj. elektrociepłownia w Bydgoszczy, elektrociepłownia w Rzeszowie, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, elektrociepłownia w Zgierzu oraz elektrociepłowniaw Kielcach.

Za nami realizacja skomplikowanego i wielowątkowego projektu integracji aktywów ciepłowniczych, który przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramemi zakończyliśmy w planowanym terminie. Osiągnęliśmy pełen sukces w budowaniu silnego polskiego podmiotu, lidera ciepłownictwa. Jestem przekonany, że zarówno sam proces konsolidacji, jak i funkcjonowanie spółki PGE EC w ramach Grupy, będą wskazywane jako modelowy przykład dla innych – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki konsolidacji aktywów powstał jeden, silny podmiot ciepłowniczy – największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej. Tym samym PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepłaz kogeneracji.

Przeprowadzone zmiany miały charakter porządkujący i optymalizujący, a ich celem była przede wszystkim szybka i skuteczna transformacja wewnętrznej organizacji i kultury spółki. Zmiana właściciela wewnątrz Grupy wiąże się również ze zmianą nazwy wszystkich nowych oddziałów, czyli procesem rebrandingu. Kolejnym etapem porządkowania aktywów w ramach zdefiniowanych linii biznesowych będzie wydzielenie do PGE GiEK Elektrowni Rybnik. 

Integracja aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła przełoży się na większą efektywność zarządczą oraz nowe perspektywy rozwoju spółki. Naszą ambicją jest bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz dobrym, lokalnym partnerem współpracującym z samorządami – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Filarami działalności PGE Energia Ciepła są wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, sprzedażoraz zapewnienie niezawodności dostaw ciepła, a także inwestycje i rozwój nowych obszarów biznesowych. Oferowane przez firmę ciepło sieciowe przyczynia się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach poprzez zmniejszanie smogu.

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziałuw zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych.  Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50 proc. do roku 2030.

Do kluczowych przedsięwzięć należeć będzie modernizacja i rozwój lokalnych systemów ciepłowniczych, wprowadzający technologię kogeneracyjną i dywersyfikujący miks paliwowy, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności.

Przed nami dużo wyzwań zarówno organizacyjnych, jak i biznesowych. Zarządzanie dużym, zintegrowanym branżowo podmiotem, którego spółki i oddziały zlokalizowane są w całej Polsce, będzie wymagało precyzji w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji wpisujących się w lokalny kontekst, jak również realizujących strategię całej Grupy. Wierzę, że PGE Energia Ciepła stanie się rozpoznawalną i uznaną firmą na rynku, nie tylko ze względu na skalę i zakres swojej działalności, ale także jako zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników, ekspertów branży ciepłowniczej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

 

PGE Energia Ciepła w liczbach i jej spółki zależne w liczbach (dane za 2017 r.):

 

moc elektryczna zainstalowana:

4,12 GWe

moc cieplna zainstalowana:

7,72911 GWt

produkcja energii elektrycznej:

16,57 TWh

długość sieci ciepłowniczych:

524,50 km

liczba użytkowników ciepła sieciowego:

ok. 1,3 mln

produkcja ciepła:

46,23 PJ

 

Harmonogram procesu konsolidacji aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła

 

14 listopada 2017 r.        Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF

4 grudnia 2017 r.             Ogłoszenie Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE

20 czerwca 2018 r.          Zatwierdzenie planu podziału przez Zarządy PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Ciepła

2 stycznia 2019 r.             Przejęcie przez PGE Energia Ciepła sześciu elektrociepłowni należących do PGE GiEK