PGE Energia Ciepła rozpoczyna sezon grzewczy w Gryfinie

11.10.2021
91a906afb39114af0010440f74fdf3eb

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie, będąca właścicielem systemu ciepłowniczego w Gryfinie rozpoczęła sezon grzewczy.

Spółka szacuje, że na 22 września było uruchomionych powyżej 40 proc. węzłów będących w obsłudze PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie. Dalsze uruchomienia realizowane są według zgłoszeń. PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie ma w Gryfinie ok. 300 odbiorców – są to zarówno odbiorcy indywidualni jak i zbiorowi, np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, którzy nie mają jeszcze ciepłych kaloryferów, powinni skontaktować się ze swoim administratorem lub zarządcą budynku, aby wysłał do PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie wniosek o uruchomienie ogrzewania. Przed uruchomieniem ogrzewania należy w mieszkaniu ustawić termostaty grzejników na maksimum, co zapobiegnie zapowietrzeniu kaloryferów.

- Właścicielem sieci ciepłowniczej w Gryfinie od 1 lipca br. jest PGE Energia Ciepła Oddziałw Szczecinie. Dzięki przeprowadzonym w poprzednich latach modernizacjom, w tym roku nie miała miejsca okresowa przerwa w dostawie ciepłej wody we wrześniu. Sieć zapewnia miastu bezpieczne dostawy ciepła. Rozpoczęcie sezonu grzewczego nie ma ściśle określonej daty. Decyzję o włączeniu ogrzewania podejmuje administrator budynku, a w przypadku domów jednorodzinnych – ich właściciele. Na ich życzenie dystrybutor ciepła uruchamia ogrzewanie – mówi Dariusz Lociński, dyrektor Oddziału w Szczecinie.

Sieć ciepłownicza w Gryfinie stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Ciepło dostarczane jest do odbiorców rurociągami o łącznej długości ok. 32 km. Rurociągi są napowietrzne, kanałowe i preizolowane.W latach 2018-2021 system ciepłowniczy został podany szeregowi modernizacji, m.in. modernizacji  magistrali przesyłowej w ul. Łużyckiej o długości 2,2 km, modernizacji rurociągów osiedlowych powiązanej z likwidacją węzła zbiorowego i budową trzech nowych węzłów.