PGE Energia Ciepła realizuje kolejny etap inwestycji w Elektrociepłowni w Lublinie

01.12.2022
kolejny-etap-inwestycji-w-lublinie-wrotkow-2-

W Elektrociepłowni W Lublinie Wrotków trwa realizacja budowy kotłowni rezerwowo – szczytowej, która jest priorytetową inwestycją PGE Energia Ciepła w Lublinie. W ostatnich dniach na plac budowy dostarczono pierwsze kotły, każdy o mocy 33 MW i wadze ok. 70 ton, które zostały posadowione za pomocą dźwigu na wcześniej przygotowanych fundamentach. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny, ważny etap inwestycji  budowy kotłowni gazowej o łącznej mocy 182 MW.

 

Urządzeniami wytwórczymi w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należącej do Grupy PGE, są aktualnie blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym oraz 4 węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie niskich temperatur lub postoju bloku. Te szczytowe źródła, opalane węglem kamiennym, zostaną zastąpione nowymi jednostkami, zasilanymi paliwem gazowym.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z  czterech kotłów gazowych - dostarczonych w ostatnich dniach - oraz pięciu kotłów gazowo-olejowych. Nowe kotły przeznaczone będą wyłącznie do wytwarzania ciepła w szczycie zapotrzebowania, tzn. po przekroczeniu możliwości wytwórczych istniejącego bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia bloku z ruchu.

- Szacujemy, że nowe kotły będą wytwarzały około 10% rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni, uzupełniając produkcję energii z bloku gazowo-parowego. Zastosowanie niskoemisyjnego paliwa gazowego pozwoli na całkowite odejście od węgla – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

Realizacja kolejnego etapu przedsięwzięcia czyli dostawa i montaż pięciu kotłów mobilnych, każdy o mocy 10 MW, sfinalizowana zostanie w I kw. 2023 roku.

- Projekt jest bardzo dużą operacją logistyczną, angażującą pracowników elektrociepłowni, wykonawców i podwykonawców. Pomimo trwającej tak dużej inwestycji, lubelska elektrociepłownia pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców – dodaje Paweł Okapa.

Wartość inwestycji wynosi ponad 78 milionów złotych netto, a harmonogram jej realizacji zakłada oddanie nowych urządzeń do eksploatacji we wrześniu 2023 r. Realizacja inwestycji umożliwi zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta i jednocześnie wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w Lublinie. Wpisuje się to  w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa, którą realizuje Grupa PGE.