PGE Energia Ciepła partnerem miast i regionów w rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych

24.04.2019
c66b2b87fd1ba060a355427fb273279e

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, strategiczny partner XXVI Wiosennego Spotkania Ciepłowników w Zakopanem, przedstawiła ofertę współpracy na modernizację lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Spółka podpisała kolejny list intencyjny w tym zakresie - tym razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Chełmie.

Tegoroczne XXVI Wiosenne Spotkanie Ciepłowników poświęcone jest tematom transformacji ciepłownictwa w Polsce, które zmierza w kierunku rozwoju nowoczesnych, efektywnych systemów ciepłowniczych. Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła oraz prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przedstawił na Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników zrealizowane działania w celu wzmocnienia znaczenia ciepłownictwa w miksie energetycznym Polski oraz rozwoju nowoczesnego i efektywnego ciepłownictwa w ramach lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

„Jesteśmy obecnie w procesie transformacji ciepłownictwa, której celem jest budowa efektywnych i dostępnych dla wszystkich obywateli systemów ciepłowniczych. Wszędzie tam, gdzie są warunki odbioru ciepła, i gdzie istnieją nieefektywne systemy ciepłownicze, powinno się wprowadzać ciepłownictwo systemowe oparte o źródła kogeneracyjne, jako najbardziej efektywnego sposobu wytwarzania energii. Wytwarzając energię cieplną, spełniamy zaostrzone wymogi ochrony środowiska i nie emitujemy szkodliwych pyłów, których źródłem są domowe paleniska” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

W trakcie spotkania PGE Energia Ciepła podpisała list intencyjny z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Chełmie, zakładający modernizację systemu ciepłowniczego w mieście w celu osiągnięcia statusu systemu efektywnego i zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta. Budowa i modernizacja lokalnych aktywów ciepłowniczych jest podyktowana europejskimi i krajowymi regulacjami środowiskowymi, które zaczną obowiązywać w ciągu najbliższych kilku lat. Dla samorządów oznacza to czas odpowiedzialnych i koniecznych decyzji w zakresie modernizacji źródeł wytwarzania energii cieplnej, inwestycji zwiększających udział odnawialnych źródeł energii OZE oraz wzrostu efektywności energetycznej.

„PGE Energia Ciepła jako lider ciepłownictwa w Polsce, chce wspierać polskie samorządy w realizacji tych celów. Wykorzystując swój potencjał finansowy, doświadczenie spółki z dużej Grupy Kapitałowej, a także obecność na lokalnych rynkach ciepła, PGE Energia Ciepła chce przyczyniać się do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji i jednocześnie zapewniać dostęp do czystego ciepła po akceptowanej dla mieszkańców cenie” - dodał Wojciech Dąbrowski.

„Rok 2019 jest szczególny dla ciepłownictwa oraz rozwiązań antysmogowych. Nowe standardy emisyjne dla kotłów i standardy jakości paliw spowodowały, że ciepłownictwo jest także beneficjentem nowej uchwały antysmogowej. Dobrze że powstała silna firma ciepłownicza, taka jak PGE Energia Ciepła, która jest dla lokalnych decydentów wiarygodnym partnerem w zakresie wprowadzania efektywnych rozwiązań dla ciepła systemowego. Nie da się skutecznie zwalczyć niskiej emisji bez współpracy z sektorem ciepłowniczym” - mówi Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników to największa w Polsce konferencja dedykowana ciepłownikom, organizowana od ponad dwudziestu lat w Zakopanem. W tym roku głównymi tematami w dyskusjach był kierunek rozwoju ciepłownictwa w Polsce, efektywność energetyczna, ustawa o kogeneracji, zarządzanie siecią ciepłowniczą i ochrona środowiska. Organizatorem Wiosennych Spotkań Ciepłowników jest BMP, wydawca czasopisma branżowego – Energetyka cieplna i zawodowa.