Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Energetycznych

18.04.2019
83f2f5a693c743004e27816c56ee1f7a

Elektrociepłownia Rzeszów należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała Porozumienie o współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Energetycznych im. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (ZSEn). Przedmiotem  podpisanego porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego m.in. poprzez naukę w rzeczywistych warunkach funkcjonowania elektrociepłowni i organizację praktyk zawodowych.

Zespół Szkół Energetycznych im. Władysława Sikorskiego jako jedyna szkoła w Rzeszowie kształci w zawodzie technik energetyk oraz technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Rzeszowska elektrociepłownia współpracuje z ZSEn już od kilkunastu lat. Porozumienie o współpracy partnerskiej formalizuje obecną współpracę, poprzez określenie zasad organizacji programu kształcenia dla uczniów. Jego głównym założeniem jest możliwość poznania zakresu odpowiedzialności konkretnych stanowisk, odbycie praktyk zawodowych oraz poznanie procesu technologicznego elektrociepłowni.

Praca w elektrociepłowni to nie tylko techniczna obsługa urządzeń. To przede wszystkim praca z ludźmi, których kwalifikacje oraz zaangażowanie są podstawą dobrego funkcjonowania zakładu. Elektrociepłownia Rzeszów, jeden z największych pracodawców w mieście, już od lat stawia na rozwój zawodowy młodzieży, czego wyrazem jest wieloletnia, partnerska współpraca z Zespołem Szkół Energetycznych oraz podpisane porozumienie – mówi Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Bardzo się cieszę z podpisanego porozumienie o współpracy, które wiąże się z konkretnymi korzyściami  tj. zapewnieniem miejsca praktyk i staży, dzięki czemu uczniowie mogą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe, poznać firmę „od środka”, nawiązać kontakt z doświadczonymi pracownikami firmy, a finalnie znaleźć zatrudnienie w elektrociepłowni – mówi Irena Jamróz, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

Przykładem już zrealizowanych dobrych praktyk w ramach współpracy elektrociepłowni i ZSEn, był udział uczniów w warsztatach na temat roli elektrociepłowni w systemie ciepłowniczym miasta. W trakcie zajęć uczniowie dyskutowali na temat kwestii bezpieczeństwa energetycznego kraju, roli elektrowni i elektrociepłowni w krajowym systemie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, a także produkcji energii w systemie kogeneracji. Zaprezentowany został roczny cykl pracy elektrociepłowni oraz uwarunkowania systemowe i środowiskowe, w tym zagadnienia związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy zakładu i nowoczesnymi systemami wytwarzania i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. W ramach zwiedzania uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska pracę urządzeń wytwórczych takich jak kotły węglowo-rusztowe i pyłowe, bloki gazowo-parowy i gazowy silnikowy firmy Rolls Royce oraz Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), gdzie uczniowie dowiedzieli się, na czym polega proces termicznego przekształcania odpadów od momentu przywiezienia ich do Instalacji, poprzez przygotowanie właściwej mieszanki odpadów podawanych do kotła, aż do samego procesu termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, oczyszczaniem spalin i waloryzacją żużla.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Energetyczna Kariera” PGE Energia Ciepła współpracuje z zawodowymi szkołami średnimi w takich miastach jak Gdańsk, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów czy Zielona Góra. Celem projektu jest umożliwienie nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z stanowiskami pracy poprzez praktyki i staże. Ścisła współpraca ze szkołami umożliwia także dopasowanie programów kształcenia do rynkowych potrzeb branży ciepłowniczej. W toku rozwijania projektu i współpracy ze szkołami, PGE Energia Ciepła będzie także rozwijać inne inicjatywy, pomagające kształcić młodzież tak, by sprostać współczesnym oczekiwaniom rynkowym oraz pokazujące, że nowoczesna branża ciepłownicza poszukuje i potrzebuje kreatywnych i ambitnych ludzi – pracowników z dobrą energią.