PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie nagrodzona za zieloną energię

03.10.2022
pge-energia-ciepla-oddzial-w-szczecinie-nagrodzona-za-zielona-energie

Redakcja tygodnika „Wprost” przyznała spółce PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie, należącej do Grupy PGE, nagrodę Orły „Wprost” województwa zachodniopomorskiego jako największemu w aglomeracji szczecińskiej producentowi „zielonej energii”. Orły „Wprost” to prestiżowa nagroda przyznawana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, podmiotom i osobom wnoszącym szczególny wkład w rozwój gospodarki regionu i kraju.

 

Nagrodę, w imieniu zarządu PGE Energia Ciepła oraz dyrekcji Oddziału w Szczecinie, odebrał Arkadiusz Szymański, dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia, podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 września.

- Nagroda Orły „Wprost” województwa zachodniopomorskiego ma dla nas wyjątkowe znaczenie. Potwierdza zaangażowanie z jakim pracownicy spółki codziennie dążą do osiągania wspólnego celu – wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w sposób ciągły i niezawodny – powiedział Arkadiusz Szymański.

PGE Energia Ciepła jako lider nowoczesnego ciepłownictwa czynnie i intensywnie bierze udział w transformacji sektora energetycznego, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne w największych miastach Polski.

- W PGE Energia Ciepła nie tylko inwestujemy w nowe instalacje, ale także modernizujemy istniejące - zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych, stosując unikatowe na polskim rynku technologie. Rola OZE jest istotna w obniżaniu wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego systemu ciepłowniczego – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie. - Stawiamy na rozwój, mimo trudności i przeciwności związanych z obecną sytuacją geopolityczną – dodaje.

Źródłem „zielonej energii” dla Szczecina jest należąca do PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie Elektrociepłownia Szczecin, wykorzystująca do produkcji miejscowe zasoby energetyczne, które pozyskiwane są od lokalnych dostawców biomasy. Ma to znaczący wpływ na stymulowanie regionalnej gospodarki.

Korzystanie z „zielonej Elektrociepłowni Szczecin” opalanej biomasą to dla miasta przede wszystkim dbałość o środowisko naturalne. Dzięki elektrociepłowni miasto zaopatrywane jest w ciepło w sposób ekologiczny i ekonomiczny, znacząco zmniejszając emisję dwutlenku siarki i pyłu w porównaniu z emisją tych zanieczyszczeń, jaka miałaby miejsce w przypadku spalania węgla, jednocześnie ograniczając niekorzystny ich wpływ na zdrowie mieszkańców. Korzystanie z „zielonej energii” to również eliminacja problemu smogu i widoczna poprawa jakości powietrza w regionie.

PGE Energia Ciepła aktywnie analizuje rozwój technologii OZE oraz uwarunkowania i ich zmiany, które pozwoliłyby na ich wprowadzenie w ramach systemów ciepłowniczych, w których spółka prowadzi działalność. W oparciu o te analizy mogą powstać rozwiązania z jednej strony umożliwiające zwiększenia udziału ciepła z OZE w wolumenie ciepła dostarczanego do odbiorców końcowych, a z drugiej strony – umożliwiające utrzymanie i rozwój systemu ciepłowniczego.