PGE Energia Ciepła na XV Kongresie Nowego Przemysłu w Katowicach

27.09.2018
2c9adb77800627a2b92060a4bc3899c6

Wojciech Dąbrowski zabrał głos w panelu „Energetyka - czas inwestycji", w którym przedstawił kontekst zmian polskiej energetyki (rozwój kogeneracji, nowe jednostki gazowe, produkcja ciepła z odpadów, czyli z tzw. frakcji RDF) oraz wynikające z tego nowe projekty realizowane przez PGE Energię Ciepła (m. in.: projekt uciepłownienia Rybnika, nowe bloki w Czechnicy) w ramach przyjętej Strategii Ciepłownictwa Grupy.

Nowe inwestycje - jak wspomniał prezes Dąbrowski - to także ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. W panelu „Kogeneracja - nowe inwestycje w ciepłownictwie" wiceprezes Kołodziejak mówił o perspektywach rozwoju kogeneracji w ramach zapowiadanego nowego systemu wsparcia, który z założenia powinien odpowiadać celom stawianym w kierunku rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz stymulować jej rozwój jako najbardziej efektywnego sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wiceprezes wspomniał także o lokalnych potrzebach budowania mniejszych źródeł (do 10 MW) w małych i średnich miastach, m.in. na potrzeby ciepłej wody użytkowej.Konferencja Nowego Przemysłu była w tym roku po raz pierwszy częścią nowego wydarzenia - Nowy Przemysł EXPO, łączącego debaty, prezentacje i praktyki pod kątem najnowszych technologii w polskim przemyśle.