Fundacja PGE Energia Ciepła wspiera szpital w Wodzisławiu Śląskim

26.09.2018
b004d20b0be23f74e0bbf3a8627be6b2

26 września Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim darowiznę w wysokości 250 tys. złotych. Przekazane środki pomogą utworzyć i wyposażyć zaplecze zabiegowe w placówce.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła oraz Robert Osóbka, prezes zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazali na ręce Doroty Kowalskiej, dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim czek w wysokości 250 tys. złotych. W uroczystości wzięła udział także Izabela Kloc, Posłanka na Sejm RP.

- Misją Szpitala jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Darczyńców, możliwa będzie realizacja inwestycji, która przyczyni się do poprawy dostępności świadczeń medycznych na wysokim poziomie. W konsekwencji realizowane przedsięwzięcie wpłynie na trwałe podniesienie jakości życia mieszkańców - powiedziała Dorota Kowalska, dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację kluczowego dla Szpitala w Wodzisławiu Śląskim zadania, polegającego na przygotowaniu zaplecza zabiegowego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe, szczególnie chirurgii onkologicznej jamy brzusznej. Inwestycja wpłynie na zwiększenie ilość wykonywanych procedur zabiegowych oraz skróci czas oczekiwania pacjentów na zabiegi operacyjne. Rocznie w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim hospitalizowanych jest ponad 17 tys. pacjentów na 11 oddziałach.

- Jednym z celów Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia. Dlatego też wspieramy finansowo projekty poszerzenia zakresu świadczenia usług medycznych na rzecz lokalnej społeczności Śląska – powiedział Robert Osóbka, prezes zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła.

- Działalność PGE Energia Ciepła jest oparta na łączeniu rozwoju biznesowego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Naszą ambicją jest bycie dla wszystkich interesariuszy partnerem godnym zaufania, dbającym o wysoką jakość życia w regionach, w których jesteśmy obecni. Wsparcie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jest tego dobrym dowodem – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.