PGE Energia Ciepła na Regionalnym Forum Ekonomicznym w Kielcach

28.11.2022
konferencja-w-kielcach_zdjecie-nr-1

Przedstawiciele PGE Energia Ciepła reprezentowali Grupę PGE podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego Nowa Energia w Kielcach. Wydarzenie poświęcone zostało nowym kierunkom produkcji energii, alternatywnym źródłom energii, jak również innowacyjnym projektom, które w najbliższym czasie zmienią region oraz kraj.

 

Wydarzenie odbyło się w dniach 24-25 listopada. Podczas pierwszego panelu mówiono o energii przyszłości. Eksperci poruszali kwestie związane z przyszłością energetyki oraz nowymi źródłami energii.

Grupę PGE reprezentował Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. W trakcie dyskusji Zbigniew Duda przedstawił najważniejsze, realizowane oraz planowane przedsięwzięcia w PGE Energia Ciepła, związane z modernizacjami i rozwojem lokalnych systemów ciepłowniczych. Inwestycje te wprowadzą technologie niskoemisyjne i dywersyfikujące produkcję energii elektrycznej i cieplnej oraz będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W trakcie panelu głos zabrali również m.in. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, Dawid Piekarz, ekspert do spraw Transformacji Energetycznej Synthos Orlen oraz Marek Materek, prezydent Starachowic.

- PGE Energia Ciepła w Kielcach prowadzi obecnie dwie duże inwestycje związane z przejściem na paliwo niskoemisyjne. Trwa budowa bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym. Realizacja tego projektu pozwoli na zapewnienie stabilnych dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego Kielc oraz energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa jednostka przyczyni się do osiągnięcia przez system ciepłowniczy w Kielcach statusu efektywnego energetycznie, co stworzy dogodne warunki do promowania ciepła systemowego i wykorzystania jego potencjału. Drugi z naszych projektów to budowa nowej kotłowni gazowej składającej się z 5 kotłów wodnych gazowych o łącznej mocy 160 MWt. Nowa kotłownia zabezpieczy wytwarzanie gorącej wody do produkcji ciepła, na potrzeby ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Kielc – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. – Obie inwestycje wpisują się w prowadzoną przez PGE Energia Ciepła transformację jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze ich działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne – mówił podczas forum Zbigniew Duda.

W trakcie części tematycznej „Kryzys energetyczny – jak oszczędzać? Odbiorcy indywidualni. Co robić, by oszczędzać?” Grupę PGE reprezentowali Mirosław Śmiech, dyrektor techniczny oraz Mateusz Szmidt, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju z PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Eksperci PGE mówili m.in. o planach PGE Energia Ciepła, związanych z produkcją, w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, ciepła w 70 proc. z paliw nisko i zeroemisyjnych do 2030 r. oraz o osiągnięciu w ciągu najbliższych, niespełna 30 lat, neutralności klimatycznej. 

Organizatorem konferencji było Echo Dnia oraz Polska Press przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym partnerem forum była PGE Polska Grupa Energetyczna.