PGE Energia Ciepła Mecenasem Filharmonii Zielonogórskiej

26.10.2020
9f803d5b1e2e3def29430e692126c3b3

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, na kolejny rok zawarła umowę z Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Tym samym PGE Energia Ciepła pozostaje Sponsorem Głównym – Mecenasem Kultury zielonogórskiej filharmonii.

Mecenat PGE Energia Ciepła nad zielonogórską filharmonią pozwoli na realizację zaplanowanych wydarzeń artystycznych w nowym sezonie. W repertuarze przewidziano koncerty symfonicznei kameralne, w tym cykl koncertów w ramach Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Koncert symfoniczny Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego. Ważnymi wydarzeniami są koncerty rodzinne, które swoim repertuarem zainteresują całe pokolenia, w tym najmłodszych melomanów. Filharmonia zaplanowała również koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

- Z przyjemnością, kolejny raz zaangażowaliśmy się w życie kulturalne miasta, wspierając Filharmonię Zielonogórską. Popularność koncertów muzyki klasycznej rośnie dzięki udanym inicjatywom popularyzatorskim. Koncerty promenadowe przed filharmonią to był trafiony pomysł. Jestem bardzo zadowolony, że Elektrociepłownia „Zielona Góra” ma swój wkład w rozwój kultury wysokiej. – mówi Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

- Od kilku lat trwa ścisła współpraca między Elektrociepłownią „Zielona Góra”, należącą do PGE Energia Ciepła a Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Rozumiejąc potrzeby kultury, Elektrociepłownia wspiera rokrocznie działalność artystyczną naszej  instytucji. Dzięki tej opiece możemy zorganizować wiele interesujących koncertów, sprowadzać znakomitych solistów i dyrygentów. Szczególnie dziękuję za wsparcie finansowe w tym bardzo trudnym dla nas okresie pandemii. Dzięki otrzymanej pomocy mogliśmy reaktywować  działalność Filharmonii  i możemy prowadzić ją nadal. Mając na uwadze, że z naszych koncertów korzystają mieszkańcy naszego województwa, Elektrociepłownia „Zielona Góra” pięknie wpisuje się jako firma wspomagająca kulturę wyższą, a także rozwój życia kulturalnego naszego regionu – mówi Czesław Grabowski, Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej.

Filharmonia Zielonogórska sezon artystyczny zainaugurowała koncertem, podczas którego zabrzmiały mistrzowskie dzieła kompozytorów rosyjskich, którzy swoją twórczością zapisali się w dziejach światowej muzyki. W programie zaprezentowano koncert skrzypcowy D-dur – P. Czajkowskiego oraz Suite baletową Pulcinella – I. Strawińskiego.

PGE Energia Ciepła wspiera także Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach, a także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Z kolei PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie.