PGE Energia Ciepła Mecenasem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

09.09.2021
cad9c0a3193b8900c99fe73f134e4057

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, po raz drugi zawarła umowę z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, obejmując mecenatem wydarzenia artystyczne w sezonie 2021/2022. Spółka wspiera wydarzenia i inicjatywy lokalne, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność.

Umowa obejmuje wsparcie projektów pod nazwą „Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła”, stanowiących wyjątkową okazję do wprowadzenia młodych słuchaczy w świat muzyki.  W ich skład wchodzą Warsztaty dla dzieci, Niedzielne poranki muzyczne, Audycje edukacyjne i Spotkania z mistrzem. Pierwszy z cyklu warsztatów - „Na jesienną nutę” – odbędzie się już w połowie października. Każde z wydarzeń przygotowane zostało w sposób umożliwiający zarówno dzieciom, jak i dorosłym wspólne poznawanie i odkrywanie piękna muzyki w towarzystwie muzyków Filharmonii Lubelskiej.  Młodzi melomani i ich opiekunowie będą mieli okazję do zapoznania się z twórczością wielkich kompozytorów, a także do opanowania podstawowych zagadnień, form i stylów muzycznych.

- Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie gwarantuje najwyższy poziom artystyczny. Cieszymy się, że kolejny rok możemy być obecni w życiu kulturalnym miasta i propagować wśród lokalnej społeczności kulturę muzyczną. Mamy nadzieję, że nasze działania oraz fakt, że po przerwie spowodowanej pandemią powróciła możliwość bezpośredniego uczestniczenia w koncertach,  przyczynią się do powiększenia grona lubelskich melomanów. Wspieranie kultury to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość kolejnych pokoleń - powiedział Paweł Okapa, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła to projekt, dzięki któremu świat muzyki staje się bliższy młodym melomanom. To dzięki muzyce możemy budować ich charakteryi pobudzać ich wewnętrzną energię do działania dla dobra wspólnego. Kolejny rok współpracy przyniesie bardzo różnorodne projekty, ofertę dla najmłodszych w postaci warsztatów muzycznych, dla nieco starszych spotkanie mikołajkowe z Modestem Musorgskim i jego „Obrazkami z wystawy” oraz spotkanie z Mistrzem Piotrem Palecznym. Zaplanowane koncerty to prawdziwa uczta dla melomanów. Repertuar koncertów sprawi, że zarówno miłośnicy muzyki dziecięcej, wielbiciele klasyki, jak i entuzjaści współczesnych opracowań znajdą coś dla siebie - mówi Wojciech Rodek, dyrektor Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie jest instytucją o szerokiej działalności artystycznej i edukacyjnej, promującą sztukę muzyczną oraz wychowanie najmłodszych pokoleń przez muzykę. Prezentuje wydarzenia artystyczne na najwyższym poziomie dzięki odpowiednio dobranemu repertuarowi oraz dzięki wybitnym artystom-muzykom. Prowadzi podstawową działalność kulturotwórczą na terenie Lubelszczyzny. Kształtuje młode pokolenia słuchaczy dzięki wydarzeniom artystycznym, programom edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół i przedszkoli, liceów i uniwersytetów, między innymi poprzez cykle „Niedzielne Poranki Muzyczne”, „Filharmonia dla malucha”, „Warsztaty muzyczne dla dzieci”, czy „Encyklopedia muzyki”.

PGE Energia Ciepła wspiera także Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach, a także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda.  Z kolei PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie.