PGE Energia Ciepła doskonali procedury bezpieczeństwa w krakowskiej elektrociepłowni

09.09.2021
2fab34bbf55539655b9c00d87ad23126

10 września na terenie elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie odbędą się ćwiczenia z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową. Jest to działanie profilaktyczne  na obiektach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, do których należy elektrociepłownia.

W przeprowadzenie ćwiczeń zostaną zaangażowani zarówno pracownicy elektrociepłowni, jak i służby mundurowe. Dodatkowo zostaną użyte pojazdy specjalne oraz śmigłowiec.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie oraz udoskonalenie współdziałania przedstawicieli zakładu ze służbami oraz sposobu reagowania.

Testowanie scenariuszy kryzysowych pozwala doskonalić umiejętności szybkiej oceny i odpowiedniego postępowania w różnych sytuacjach.

Zarówno pracownicy elektrociepłowni, jak i przedstawiciele służb mundurowych będą mieli możliwość sprawdzenia i udoskonalenia procedur, swoich umiejętności oraz sposobu zachowania w warunkach ewentualnego zagrożenia.

PGE Energia Ciepła regularnie realizuje wiele działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi w PGE Energia Ciepła procedurami, w tym Planem Zapewnienia Ciągłości Działania, sukcesywnie na terenie jednostek prowadzone są ćwiczenia mające na celu sprawdzenie, w tym udoskonalenie działań związanych z wystąpieniem potencjalnych sytuacji kryzysowych, mogących mieć wpływ na zakłócenie procesów produkcyjnych. Dzięki temu pracownicy elektrociepłowni mają możliwość niezwłocznego rozpoznania i reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym wdrożenia odpowiednich działań.

W 2021 roku w przeprowadzono już ćwiczenia z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową w aktywach spółki w Kielcach, Zgierzu, Zielonej Górze, Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. Tematami przeprowadzonych symulacji były między innymi pożar w obiekcie energetycznym, powódź czy awaria w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną przeprowadzane są także symulacje powiązane z pojawieniem się na terenie elektrociepłowni osoby z objawami Covid-19.

Przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń, to dla PGE Energia Ciepła obok inwestycji w modernizację jednostek i współpracy z lokalnymi dystrybutorami,  kluczowy czynnik umożliwiający realizację jednego z kluczowych celów działalności – zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom miast, w których znajdują się jednostki wytwórcze Spółki.

Ćwiczenia nie mają wpływu na niezawodność produkcji ciepła dla mieszkańców Krakowa.