PGE Energia Ciepła laureatem nagrody Nowy Impuls

02.10.2019
e6d2f94ff9f3067a194c0a1943da8ed8

Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła, odebrał  1 października podczas uroczystej gali XVI Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie, honorowe wyróżnienie za innowacyjny projekt wpisujący się w ideę  Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Wyróżnienie przyznane PGE Energia Ciepła przez kolegium redakcyjne Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.PL dotyczy projektu, który ma na celu wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako potencjalnego źródła wody pozwalającej na pokrycie znacznej części potrzeb dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Projekt jest obecnie w fazie analiz, sprawdzany jest wpływ oczyszczonego ścieku na instalacje technologiczne tj. IMOS (Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin), chłodniei stacje uzdatniania wody.

Celem projektu, jest zminimalizowanie ilości wody pobieranej ze środowiska naturalnego na korzyść jej powtórnego wykorzystania. Postrzeganie wody jako cennego zasobu, który należy wykorzystywać zgodnie z zasadą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jest przykładem odpowiedzialnego myślenia w kierunku innowacyjnej zmiany polskiej energetyki.

Jestem zaszczycony otrzymaną nagrodą za nasz nowatorski innowacyjny projekt będący przykładem wykorzystania działań w ramach idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Mam nadzieję, że nasz projekt zainspiruje innych do wprowadzania podobnych rozwiązań. Dziękuję pracownikom PGE Energia Ciepła, zwłaszcza Departamentowi Badań i Rozwoju za ich zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Ten sukces nie byłby możliwy bez ich oddania i ciężkiej pracy” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Nowy Impuls to wyróżnienie przyznawane tym, którzy wprowadzają w życie nowe, energetyczne idee, podejmując pionierskie działania przyczyniające się do transformacji polskiej energetyki. W tegorocznej edycji przyznano 12 wyróżnień.