Fundacja PGE Energia Ciepła wsparła finansowo Szpital Wojewódzki nr 3 w Rybniku

30.09.2019
9294845f838b2e13ae6cdc55c638b9e1

30 września Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała na rzecz Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku darowiznę w wysokości 150 tys. złotych. Ofiarowane środki zostaną przekazane na utworzenie Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii.

Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła oraz Robert Osóbka, prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazali na ręce Bożeny Mocha-Dziechciarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku czek w wysokości 150 tys. złotych.

Szpital Wojewódzki nr 3 w Rybniku nieustannie podejmuje inicjatywy związane z rozwojem placówki i zwiększenia jej rentowności. Działalność Oddziału Kardiologii rozpoczęła się w lutym 2005 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Szpitala i Rady Społecznej powołano do życia oddział szpitalny z ośmioma łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej. W roku 2007 wszczepiono pierwszy w Rybniku stymulator pracy serca. Stopniowy wzrost ilości wykonywanych zabiegów spowodował konieczność utworzenia nowej pracowni pod nazwą Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii. Wierzymy, że kwota pozyskana na powyższy cel pozwoli na realizację sporej części projektu. Liczymy na dalszą pomoc w tym zakresie, aby wkrótce pacjenci z naszego regionu mogli w pełni korzystać z obecności profesjonalnej kadry lekarskiej jak i nowoczesnego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego” - powiedział Wojciech Kreis, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa, ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację kluczowego dla Szpitala w Rybniku zadania, polegającego na utworzeniu Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii, która będzie zajmować się wszczepieniami kardiostymulatorów, defibrylatorów, i w której będą wykonywane zabiegi ablacji i krioablacji.

„PGE Energia Ciepła, jako producent ciepła i energii elektrycznej dba przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz czyste powietrze w  regionach, gdzie jesteśmy obecni. Nasza działalność oparta jest na łączeniu rozwoju biznesowego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Angażujemy się w działania wspierające zdrowie i jakość życia mieszkańców miast, w których mamy swoje aktywa. W ostatnim czasie m.in. udzieliliśmy pomocy finansowej Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, zakupiliśmy specjalistyczną karetkę neonatologiczną dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a dzisiaj przekazujemy darowiznę dla Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku, dzięki której wesprzemy powstanie specjalistycznej pracowni na oddziale kardiologii” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Działania Fundacji PGE Energia Ciepła ukierunkowane na promocję i ochronę zdrowia, zgodnie z podstawowymi celami, przekładają się na uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności Rybnika. Dzisiejsze wsparcie finansowe projektu budowy pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii jest tego wyrazem. Niezwykle ważne i potrzebne mieszkańcom, nowoczesne metody leczenia chorób serca, będą teraz w zasięgu możliwości. Mam nadzieję, że wsparcie Fundacji przyczyni się do powstania nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego zaplecza medycznego” powiedział Robert Osóbka prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła.

Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała, w ubiegłym roku, na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim darowiznę w wysokości 250 tys. złotych na realizację przygotowania zaplecza zabiegowego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe, szczególnie chirurgii onkologicznej jamy brzusznej. W lutym br. Fundacja wsparła Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przekazując 300 tys. złotych na zakup nowej specjalistycznej neonatologicznej karetki ratującej zdrowie i życie noworodków.