PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi w Trójmieście

20.01.2021
1feff13156b90188c1977f97087ea364

Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, należące do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” wsparły odbiorców wrażliwych społecznie. Pomoc finansową w wysokości 44 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymały: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Fromborskiej, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dom dla osób bezdomnych przy ul. Równej w Gdańsku, prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.

Program "Dzielimy się ciepłem", realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pozarządowych, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie.

- Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła dla mieszkańców Trójmiasta. Jednakże swoją rolę rozumiemy szerzej, jako angażowanie się w pomoc najbardziej potrzebującym, szczególnie w trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Realizując od ponad 10 lat program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie wsparliśmy ponad czterdzieści pomorskich organizacji pozarządowych - podkreśliła Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Wsparcie finansowe w ramach programu „Dzielimy się ciepłem" po​lega na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Pomoc w 2020 r. miała szczególne znaczenie, ze względu na trudną sytuację finansową wielu podmiotów, związaną z wciąż trwającą epidemią.

- W okresie jesienno-zimowym, jak co roku, stajemy przed dużym wyzwaniem. To najtrudniejszy czas dla naszych podopiecznych, którym udzielamy kompleksowego wsparcia w prowadzonych przez Towarzystwo placówkach. Ulga w rachunkach za ciepło, którą otrzymaliśmy w ramach programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” ma dla nas wielkie znaczenie – mogliśmy przeznaczyć środki finansowe na najbardziej palące potrzeby osób bezdomnych, które szczególnie zimą wymagają specjalistycznej pomocy – podkreśla Wojciech Bystry, Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

- Na koniec 2020 r. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście otrzymał od PGE Energia Ciepła miłą niespodziankę – środki finansowe na opłacenie rachunków za ogrzewanie w biurze ZS Bank Żywności w Trójmieście w Gdańsku. Dzięki darowiźnie pieniądze, które wcześniej były przeznaczone na opłacenie mediów (ogrzewania) zostaną wykorzystane na pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem społecznym – powiedział Michał Chabel, prezes Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.Pomoc będzie świadczona w formie wydania paczek żywnościowych lub zapewnienia możliwości wyboru produktów żywnościowych w sklepie społecznym w Gdyni. Szczególnie w obecnym okresie, gdy część osób stoi przed perspektywą utraty pracy lub już straciła pracę w wyniku epidemii, zapewnienie wsparcia żywnościowego jest szczególnie istotne. – dodał M. Chabel.

Dopłatę do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową otrzymał także Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku, działający w ramach Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II.