PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi w Trójmieście

31.01.2022
83ba2f4c710dbc66fb88ed4c319d8fd1

Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, należące do  PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” wsparły odbiorców wrażliwych społecznie. Pomoc finansową w wysokości 60 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymało osiem organizacji.

Wsparcie finansowe otrzymały następujące organizacje:

  • Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
  • Dom dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku,
  • Dom dla seniorów Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" w Gdańsku,
  • Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście,
  • Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdyni,
  • Gdyńskie Placówki Wsparcia Dziennego: „Łajba” i „Mikołaj Alternative” oraz
  • Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego.

- Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła dla mieszkańców Trójmiasta. Nie jesteśmy również obojętni na problemy lokalnych społeczności i angażujemy się w pomoc najbardziej potrzebującym. Realizując od ponad 10 lat program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie, wsparliśmy ponad czterdzieści pomorskich organizacji pozarządowych, niektóre wielokrotnie - podkreśliła Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Wsparcie finansowe w ramach programu „Dzielimy się ciepłem" po​lega na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Tegoroczna pomoc ma szczególne znaczenie, ze względu na trudną sytuację wielu podmiotów, związaną z wciąż trwającą pandemią.

- Udzielone w ramach akcji PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” wsparcie umożliwiło nam czasowe zabezpieczenie świadczeń związanych z ogrzewaniem ośrodka, w którym przebywają osoby przewlekle chore i niepełnosprawne. Dla nas ten wymiar pomocy wiele znaczy, okres jesienno-zimowy należy do najtrudniejszych w roku z uwagi na liczbę osób w kryzysie bezdomności, które korzystają z kompleksowej pomocy świadczonej w naszych placówkach na terenie Trójmiasta – tłumaczy Wojciech Bystry Prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

- Projekt „Dzielimy się ciepłem” to wspaniała inicjatywa. Dzięki wsparciu środki, które musielibyśmy przeznaczyć na bieżącą działalność, będziemy mogli  wykorzystać na organizację atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, a także szkoleń dla kadry instruktorskiej ZHP z województwa pomorskiego. Umożliwi to nam dalszy rozwój ZHP Chorągwi Gdańskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni PGE za pomoc – powiedział hm. Artur Glebko, Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP

Dzielimy się ciepłem

Program “Dzielimy się ciepłem” ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Ma wspierać najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacje pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Historia inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz. W 2020 r. w ramach programu PGE Energia Ciepła wsparła 29 organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego i niosących pomoc potrzebującym na łączną kwotę 427 tys. zł.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.