PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem w Kielcach

02.02.2021
95e4d87ec75fcb319e1b7668524dddf6

W ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, spółka z Grupy PGE, wsparła instytucje wrażliwe społecznie. Darowizny trafiły do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach oraz do Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce.

Celem programu „Dzielimy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych korzystających z  ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, a dostarczanych siecią ciepłowniczą zarządzaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania budynków, dostarczenia ciepłej wody oraz na poprawę efektywności energetycznej. Łączna kwota przekazanej darowizny wyniosła 27,5 tys. zł. W ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem" PGE Energia Ciepła przekazała potrzebującym blisko 427 tys. zł.

- Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach od ponad 30 lat dostarcza ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców naszego miasta, z którymi jesteśmy mocno związani. Ciepło sieciowe jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania, a spełnieniem naszej misji jest nie tylko zapewnienie mieszkańcom miasta bezpieczeństwa energetycznego, ale także wspieranie inicjatyw społecznych. W ramach programu „Dzielimy się ciepłem” wsparliśmy instytucje niosące pomoc najbardziej potrzebującym. Cieszymy się, że jako Oddział PGE Energia Ciepła mamy możliwość uczestniczyć w tak cennych inicjatywach w tym trudnym pandemicznym czasie - podkreślił Zbigniew Duda, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach bardzo gorąco dziękuje PGE za wsparcie finansowe. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc, która w znaczący sposób pozwoli nam na realizację zadań statutowych. Nasze stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową, której celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób  z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Prowadzimy sześć specjalistycznych placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do wieku dojrzałego. Utrzymujemy się z dotacji celowych, grantów i darowizn  dlatego każda forma pomocy jest dla nas niezwykle cenna – mówi Iwona Godek, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Darowizna trafiła również do Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Autyzmem. Realizowana jest w nim dzienna pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla młodzieży oraz dorosłych. Rehabilitacja prowadzona jest różnymi metodami, uwzględniającymi specyficzne oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób z autyzmem, a także innymi niepełnosprawnościami, umożliwiać podopiecznym lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ogólnopolski program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego,  korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie m.in. w Kielcach, w Rzeszowie, w Lublinie, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Gdańsku, w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu, w Siechnicach, w Zielonej Górze i w Krakowie.