PGE Energia Ciepła dołączyła do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

05.03.2019
34d46cc810c73c424a037fb5d236efbd

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przystąpiła do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji – ogólnopolskiej inicjatywy, która za cel stawia sobie dbałość o relacje z kandydatami i wdrażanie w codziennych działaniach zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji.

Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji powstała w czerwcu 2013 roku i obecnie przynależy do niej ponad 350 pracodawców, którzy poprzez uczestnictwo w inicjatywie zobowiązali się do promowania dobrych praktyk w rekrutacji oraz tworzenia pożądanych standardów w tym zakresie.

- „Poprzez dołączenie do Koalicji potwierdziliśmy wysokie standardy prowadzenia procesów rekrutacyjnych w naszej firmie. Promujemy dobre praktyki w rekrutacji, dbamy o relacjez naszymi kandydatami i budujemy ich pozytywne doświadczenia w kontakcie z naszą firmą.” - mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkichw PGE Energia Ciepła - „Zdajemy sobie sprawę, że sposób, w jaki podchodzimy do kandydatów ma wpływ na wizerunek pracodawcy, ale także na postrzeganie naszych produktów i usług.” - dodaje Magdalena Wyrzykowska-Glezner

Stosowanie promowanych przez Koalicję dobrych praktyk w kontaktach z kandydatami stanowi inwestycję PGE Energia Ciepła S.A. w budowanie dobrego wizerunku firmy i przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu