Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko z PGE Energia Ciepła

17.11.2020
424e8815e2d4183dba30a371f32e7630

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, aktywuje szereg działań edukacyjnych, prezentujących odbiorcom ciepła i energii elektrycznej, jak w łatwy sposób oszczędzać ciepło i dbać o środowisko. Najnowsze kampanie edukacyjne zachęcają dorosłych i dzieci do proekologicznej postawy we wszystkich lokalizacjach, w których PGE Energia Ciepła prowadzi działalność.

Spółka w okresie jesienno-zimowym chce zachęcić mieszkańców do oszczędzania ciepła. W trzech kampaniach, które z powodu trwającej pandemii prezentowane są w formie on-line, pokazuje proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła, przy zachowaniu komfortu cieplnego. Kampanie skierowane są zarówno do dorosłych, jak i w formie zabaw edukacyjnych do najmłodszych odbiorców i wskazują również na dodatkowy, ważny element oszczędzania ciepła - troskę o środowisko.

Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko

Co robić, aby nie zapowietrzyć grzejników w domu? Dlaczego warto zmniejszyć ogrzewanie o 1 stopień, gdy wychodzimy z domu? I jak zwiększyć efektywność ogrzewania nawet o 20%? Odpowiedzi na te pytania udzielają krótkie porady przygotowane przez PGE Energia Ciepła w kampanii „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”, realizowanej w 12 miastach w Polsce, w których spółka posiada swoje elektrociepłownie: w Gdańsku, Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Rzeszowie, Lublinie i Zgierzu. Kampania w formie 7 krótkich, animowanych filmów prowadzona będzie w okresie od 16 do 31 listopada na lokalnych portalach oraz na stronie www.pgeenergiaciepla.pl

- W PGE Energia Ciepła kładziemy bardzo duży nacisk na edukację odbiorców ciepła, zarówno dorosłych jak i dzieci. Jako lider ciepłownictwa i spółka kierująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekazujemy wiedzę i dobre praktyki naszym klientom. Projekty, które realizujemy w naszej spółce, kampanie i działania zmierzające do edukacji w zakresie świadomego korzystania z ciepła z poszanowaniem środowiska, wpisują się w kulturę naszej działalności. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne wielu Polakom, dbamy o niezakłócone dostawy energii elektrycznej i ciepła przez cały rok, dlatego istotne jest, aby jak najwięcej z nas miało świadomość jak ważne jest oszczędzanie ciepła, a tym samym dbanie o środowisko – mówi Przemysław Kołodziejak, p. o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła.

Listopadowa kampania „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko” jest kontynuacją corocznej kampanii edukacyjnej – Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła, która realizowana była na przełomie września i października. Wówczas pokazywaliśmy obiorcom do kogo mają się zwrócić o uchronieniem ogrzewania, co trzeba zrobić żeby grzejniki się nie zapowietrzały. Przypominaliśmy odbiorcom o możliwości zachowania komfortu cieplnego przez cały rok. Nie każdy użytkownik bowiem wie, że ciepło wytwarzane jest w elektrociepłowniach przez cały rok, również latem. Sezon grzewczy jest zatem umowny, jego rozpoczęcie warunkowane jest tylko zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Ciepłownicy w PGE Energia Ciepła są na to przygotowani.

Nawet dzieci wiedzą jak oszczędzać ciepło – z Kotem Ciepłosławem

PGE Energia Ciepła realizuje także program Przygody Kota Ciepłosława, skierowany do najmłodszych odbiorców. Ma on na celu budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych. Sympatyczny Kot Ciepłosław wyjaśnia dzieciom jak powstaje ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji i jak dociera ono do domowego kaloryfera. Doradza co robić, żeby oszczędzać ciepło i dbać tym samym o czyste powietrze. Specjalnie przygotowane lekcje, gry i zabawy można realizować w szkołach podstawowych w ramach podstawy programowej dla klas I – III. Aby wziąć udział w programie należało się zarejestrować na stronie programu www.kotcieploslaw.pl. Program można realizować zarówno w szkołach jak i zdalnie przez zajęcia online.

e-EkoEksperymentarium

PGE Energia Ciepła dołączyła także do projektu edukacyjnego, realizowanego przez kolektyw Mamy Projekt. EkoEksperymentarium to innowacyjne wystawy, prowadzone dla dzieci i dorosłych, pokazujące jak wspólnymi działaniami można ratować naszą planetę. Projekt poświęcony jest edukacji ekologicznej, zbudowany jest na zasadzie pokojów zagadek prezentowanych jako gra internetowa pod nazwą EkoEksperymentarium. Uczestnicy odwiedzając stronę ekoeksperymentarium.pl będą mogli wchodzić do poszczególnych pomieszczeń domu i wraz z bohaterami gry rozwiązywać zadania poświęcone ekologii. Celem gry jest poznawanie zachowań przyjaznych środowisku i ćwiczenie ich w ramach zabawy. PGE Energia Ciepła została patronem salonu, w którym należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które rozwiążą zagadkę – co robić, aby oszczędzać prąd i ciepło. W EkoEksperymantarium zagramy już w styczniu 2021 r.