O „Czystym Powietrzu” z mieszkańcami Rybnika

10.09.2019
47f967e19674735db5c9a809b86f25b8

16 września ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców Rybnika poświęcone programowi „Czyste Powietrze”. Spotkania odbędą się we wszystkich dzielnicach miasta. Organizatorem akcji informacyjnej jest Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia” przy wsparciu PGE Energia Ciepła i Miasta Rybnika. 

- Celem akcji informacyjnej prowadzonej przez Fundację przy wsparciu PGE Energia Ciepła jest zapoznanie mieszkańców z wymogami dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” – mówi Marek Rojczyk, prezes Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia”. - Na spotkaniach będzie można dowiedzieć się, kto może starać się o dofinansowanie i w jakiej kwocie, jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć i jak rozliczyć. Będzie także możliwość zadania pytań ekspertom, którzy na co dzień dyżurują w punkcie konsultacyjnym programu.

Rządowy program Czyste Powietrze zaplanowany jest do 2029 r. Jego najważniejszym zadaniem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Adresatami programu są właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnychz wyodrębnioną księgą wieczystą. Do programu mogą także przystąpić osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Osoby takie, mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- PGE Energia Ciepła wspiera Fundację Ekologiczną „Ekoterm Silesia”i mieszkańców Rybnika w działaniach na terenie miasta w celu ograniczenia niskiej emisji – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku. –Uważamy, że rozpoczęta właśnie akcja informacyjna i edukacyjna skierowana do mieszkańców to ważny element przyszłych zmian w kierunku lepszej jakości powietrza w regionie.

PGE Energia Ciepła działając zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej jest od wielu lat partnerem miast i społeczności lokalnych. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych inwestycjach proekologicznych, takich jak np. Program Ograniczenia Emisji czy prace dostosowujące zakłady wytwórcze do nowych wymogów środowiskowych. Spółka angażuje się oraz wspiera wszelkie działania edukacyjne i informacyjne mające na celu walkę o czyste powietrze.  

Spotkania informacyjne dla mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” zostaną zorganizowane przy współpracy z radami dzielnic w najbliższych miesiącach we wszystkich 27 dzielnicach Rybnika.

Więcej informacji na stronach: www.czystepowietrzedlarybnika.pl oraz www.rybnik.eu

Poniżej harmonogram spotkań:

Dzielnica

Data

Godzina

Miejsce

Paruszowiec-Piaski

02.10.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wolna 17

Wielopole

09.10.2019

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka 105

Boguszowice -Stare

16.10.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Małachowskiego 44

Niedobczyce

17.10.2019

18.30

Dom Kultury ul. Barbary 23

Niewiadom

21.10.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sportowa 52

Ligota -Ligocka Kuźnia

22.10.2019

18.30

Klub Kulturalny "Harcówka" ul. Zakątek 19

Maroko-Nowiny

23.10.2019

18.00

Zespół Szkół nr 3 ul. Orzepowicka 15a

Zebrzydowice

28.10.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Buhla 3

Zamysłów

30.10.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123

Dzielnica

Data

Godzina

Miejsce

Grabownia

04.11.2019

18.00

OSP Grabownia ul. Poloczka 76C

Gotartowice

05.11.2019

18.30

Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Ziołowa 3

Śródmieście

06.11.2019

17.00

Biblioteka Miejska ul. Szafranka 7

Rybnicka Kuźnia

13.11.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Rybacka 55

Radziejów

18.11.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Kręta 20

Smolna

20.11.2019

18.00

Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Reymonta 69

Popielów

25.11.2019

18.00

ZSP-14 ul. Staffa 42A

Północ

28.11.2019

18.30

Szkoła  Podstawowa nr 5 ul. Różańskiego 14A

Meksyk

02.12.2019

18.00

Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42

Stodoły

04.12.2019

18.00

OSP Stodoły ul. Zwonowicka 5

Boguszowice -Osiedle

11.12.2019

18.00

Dom Kultury Plac Pokoju 1