Nowa karetka od Fundacji PGE Energia Ciepła udziela już pomocy noworodkom w województwie lubuskim

21.05.2019
5eeec106da5c930cd21008629bbffb54

Zakup nowej, specjalistycznej karetki został sfinansowany przez Fundację PGE Energia Ciepła z inicjatywy Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Zakupiona karetka transportuje średnio 20 małych pacjentów miesięcznie, pomagając tym samym ratować życie i zdrowie ponad 200 noworodków rocznie.

15 maja po raz pierwszy w trasę wyruszyła nowa karetka neonatologiczna Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.  Malucha urodzonego w gorzowskim szpitalu, należało pilnie przewieźć do Poznania na zabieg okulistyczny. Zakup ambulansu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE Energia Ciepła, która w lutym tego roku przekazała na ten cel 300 tys. złotych.

– Zielonogórska Elektrociepłownia realizuje w praktyce zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z polityką odpowiedzialności całej Grupy Kapitałowej PGE. Przejawem tych działań jest m.in. wieloletnia współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim. Cieszę się, że dzięki naszej inicjatywnie, noworodki z całego województwa, będą mogły korzystać z najwyższej klasy transportu medycznego - mówi Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Pomoc fundacji PGE Energia Ciepła okazała się szczególnie istotna, ponieważ poważnej awarii uległ dotychczasowy, wysłużony już ambulans szpitala. Warto podkreślić, iż zielonogórski szpital jako jedyny w woj. lubuskim realizuje transport międzyszpitalny najmłodszych pacjentów, w tym wcześniaków. Rocznie karetka „N” pokonuje około 30 tys. km, a jej personel ratuje życie i zdrowie ponad 200 noworodków (w tym wcześniaków) urodzonych w lubuskich szpitalach. Zdarza się, że podczas jednego kursu  ambulans przejeżdża 800 km.

- Jednym z celów naszej Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia. Dlatego też wspieramy finansowo projekty, które przyczyniają się do poszerzania zakresu oraz jakości usług medycznych. Takim projektem był zakup specjalistycznej karetki do ratowania życia i zdrowia noworodków – mówi Robert Osóbka, Prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła

Karetka wozi dzieci najczęściej z powiatowych lecznic do ośrodków z III stopniem referencyjności w zakresie neonatologii – w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. oraz Nowej Soli. A z uwagi na fakt, iż w Lubuskiem nie ma oddziału kardiologii dziecięcej, czy oddziału intensywnej terapii dla najmłodszych, są także przewożone do ośrodków m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu, czy Warszawie.