Najdłuższy sezon grzewczy w historii Elektrociepłowni „Zielona Góra”

25.06.2020
40774397314baaf17e7b27ad674cef59

To był najdłuższy sezon grzewczy w historii Elektrociepłowni „Zielona Góra”, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE. Ogólnopolska kampania #zostańwdomu oraz pogoda wpłynęły znacząco na jego wydłużenie. Od września 2019 r. do maja 2020 r. lokalne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe korzystały z ogrzewania sieciowego.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” od 24 września 2019 r. do 19 maja 2020 r., za pośrednictwem sieci o długości 129 km dostarczyła 1 212 980 GJ ciepła do 1162 węzłów cieplnych. Dotarło ono do 80 tysięcy mieszkańców Zielonej Góry. Utrzymujące się niskie temperatury powietrza, zwłaszcza w nocy, nie pozwalały na rezygnację z ogrzewania mieszkań aż do połowy maja. Ponadto pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób spędziło więcej czasu w domach, co skutkowało wydłużeniem, i tak już długiego, sezonu grzewczego.

Większość naszych odbiorców pracując zdalnie pozostała podczas pandemii w domach. Niektóre zakłady przemysłowe zwiększyły swoje zapotrzebowanie na ciepło wdrażając rotacyjny czas pracy, co doprowadziło do wydłużenia przebywania na terenie zakładu zespołów zmianowych. Do tego doszła pogoda z niskimi jak na tę porę roku temperaturami. Tak długiego okresu grzewczego jeszcze nie było w historii zielonogórskiej elektrociepłowni – mówi Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest największym dostawcą ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta. Zabezpiecza 47 proc. potrzeb cieplnych lokalnego rynku ciepła i obsługuje łącznie ok. 1335 punktów odbioru ciepła oraz 1162 węzły cieplne.

„Nasze działania są dostosowane do oczekiwań oraz wniosków składanych przez spółdzielnie, zarządców i klientów indywidualnych. Dostawa ciepła jest uruchamiana i wstrzymywana zgodnie z wnioskiem odbiorcy. W okresach przejściowych pobór ciepła reguluje automatyka pogodowa, czyli system urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostosowaniem ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ciepło przez cały rok” – wyjaśnia Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, dyrektor handlowy Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Zakończenie powszechnie zwanego „sezonu grzewczego”, czyli okresu kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania (od października do początku maja) to dla elektrociepłowni okres rozpoczęcia remontów i modernizacji oraz kontynuacji zadań inwestycyjnych na sieciach ciepłowniczych. Z uwagi na realizowany od 2017 r. program rozwoju systemu ciepłowniczego w ramach Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Zielona Góra, zostanie przeprowadzonych wiele inwestycji.

Tylko w obszarze rozwoju i modernizacji systemu ciepłowniczego, z udziałem dofinansowania ze środków NFOŚiGW, będzie to 7 projektów. Realizowane zadania dotyczą modernizacji sieci magistralnych, budowy nowych odcinków sieci i przyłączy, likwidacji węzłów grupowych, likwidacji kotłowni lokalnych oraz dostawy chłodu z ciepła sieciowego. Projekty będą kontynuowane do 2022 r., a planowane efekty ich realizacji będą następujące: