Miejscowe zabarwienie wody w kanale Martwej Wisły w rejonie Elektrociepłowni Gdańskiej

04.01.2022

Dzisiaj ok. godz. 13:00, na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej, podczas przeprowadzania okresowych prób urządzeń, zidentyfikowana została nieszczelność jednego z wymienników ciepła w układzie wody sieciowej. Nieszczelność została wykryta dzięki stosowaniu preparatu barwiącego. Proces barwienia spełnił zatem swoją rolę. Urządzenie zostało natychmiast wyłączone. Na skutek zaistniałej sytuacji do kanału Martwej Wisły przedostało się ok. 1 m3 zabarwionej na zielono wody sieciowej, która jest miejscowo widoczna na powierzchni wody. Barwienie wykonywane jest przy użyciu barwnika, który posiada atest higieniczny i jest dopuszczony do stosowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jest on w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Powyższa sytuacja nie stanowiła i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców i dalszej pracy Elektrociepłowni. Produkcja ciepła na potrzeby miasta odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem.

wróć do Aktualności