Laureaci programu PGE Toruń z projektami dla mieszkańców

28.11.2019
0570f79179e00398fbab4803441745e1

Podczas XV Seminarium „Rynek ciepła w Toruniu 2019” w Ciechocinku, organizowanego przez PGE Toruń, spółkę należącą do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, wręczone zostały nagrody finansowe instytucjom i firmom, które w ciągu roku podłączyły do sieci ciepłowniczej najwięcej obiektów. Laureaci przeznaczą nagrody na realizację społecznych inicjatyw dla mieszkańców przyłączonych obiektów.

Seminarium „Rynek ciepła w Toruniu” od 15 lat organizowane jest przez PGE Toruń. W tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się w dniach 28-29 listopada, uczestniczyło ponad 70 klientów toruńskiej spółki – przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych wspólnot, zarządców, developerów, a także przedstawicieli Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania podejmowano tematy związane z efektywnością energetyczną sieci ciepłowniczej i budynków wielorodzinnych, regulacjami w ciepłownictwie,  ochroną środowiska i zarzadzaniem energią.

Corocznie, podczas seminarium ogłaszani są też laureaci programu „Wsparcia społeczności lokalnej – mieszkańców/użytkowników obiektów przyłączanych do sieci ciepłowniczej”. Celem programu jest wsparcie przez PGE Toruń mieszkańców i użytkowników tych budynków, które ogrzewane są ciepłem sieciowym. Nagrody w programie przeznaczane są na realizację przez laureatów działań prospołecznych, służących mieszkańcom budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej.

- Od 8 lat prowadzimy nasz program wsparcia. W ciągu tych lat laureaci poszczególnych edycji stworzyli dla mieszkańców – odbiorców ciepła sieciowego – osiedlowe place zabaw, w tym scenę na terenie Piernikowego Miasteczka, siłownie zewnętrzne, jak np. przy ul. Bema, a także zbudowali boiska czy zagospodarowali osiedlowe tereny zielone. Cieszy nas to, że oprócz produkcji ciepła sieciowego możemy dać mieszkańcom coś więcej – odpoczynek i miejsce rodzinnego spędzania czasu – podkreśla Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W tym roku łączna pula nagród w wysokości 90 tysięcy złotych trafiła do trzech laureatów: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (I miejsce), Budlexu (II miejsce) i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (III miejsce). Laureaci przyłączyli w ciągu roku (od września 2018 r. do października 2019 r.) obiekty o łącznej mocy ok. 4 MWt.

- Ogromnie cieszy nas ta nagroda – szpital to obiekt bardzo specyficzny, służący w pełni społeczeństwu. Warto podkreślić, że po rozbudowie jest to dodatkowo innowatorski obiekt z nowymi oddziałami, tysiącem nowoczesnych łóżek, sprzętów medycznych oraz systemem automatyki budynkowej, która pozwala kontrolować wszystkie instalacje i zapewnia bezpieczeństwo  pacjentom i personelowi, również dzięki ogrzewaniu budynków ciepłem sieciowym. Przyznaną nagrodę finansową przeznaczymy na udogodnienia dla naszych pacjentów. Potrzeb jest bardzo dużo, już teraz mamy kilka pomysłów, jak umilić najmłodszym pacjentom trudne chwile związane z koniecznością pobytu w szpitalu, organizując np. plac zabaw przy Szpitalu Dziecięcym lub organizując dla rodziców czy opiekunów Strefę Rodzica, gdzie w trakcie hospitalizacji dziecka opiekun będzie mógł w godnych warunkach odpocząć – mówi Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpital Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu.

Laureaci zeszłorocznej edycji programu, w ramach otrzymanych nagród, wykonali: ławki dla kobiet karmiących na terenie całego Torunia (Gmina Miasta Toruń – I miejsce), mural na ścianie budynku wielorodzinnego (Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – II miejsce) oraz  siłownię zewnętrzną na terenie JAR (PUH LEM – BUD – III miejsce).