Koniec sezonu grzewczego? PGE Energia Ciepła dostarcza ciepło przez cały rok

07.11.2018
306601d4aa7c119e8fb0eb0ec5c8ad5e

Za nami pierwsze chłodne dni jesieni. Na włączenie ogrzewania mieszkańcy nie muszą już czekać do znacznego spadku temperatury. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Krakowie wytwarzają ciepło przez cały rok i są w pełnej gotowości do zaspokojenia potrzeb grzewczych cieplnych swoich mieszkańców.

Elektrociepłownie pracują przez cały rok i nawet latem produkują ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców lub ciepła w postaci pary, której odbiorcami są przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe. Sezon grzewczy jest zatem umowny, a jego rozpoczęcie uwarunkowane jest tylko zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzania pomieszczeń. Właściciele lub zarządcy budynków, czyli spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili. Elektrociepłownie są na to przygotowane.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE,  jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła produkuje ciepło w największych polskich miastach - Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, a jednocześnie jest też producentem i dostawcą ciepła w Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach koło Wrocławia – gdzie posiada sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 390 km.

W okresie letnim w elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła, odbyły się przeglądy, prace remontowe i modernizacyjne urządzeń wytwórczych, aby przygotować je do zwiększonej pracy w sezonie zimowym. Ponadto, w Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, prowadzone były prace modernizacyjne ciepłociągów i węzłów cieplnych związane z przyłączaniem nowych budynków do sieci ciepłowniczej.

Ciepło sieciowe to najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania, który przeciwdziała tzw. niskiej emisji, czyli emisji spalin, pyłów i szkodliwych gazów, które wytwarzane są, m.in. w lokalnych kotłowniach węglowych i domowych piecach. Wyprodukowane w elektrociepłowniach ciepło jest dystrybuowane przez miejskie sieci ciepłownicze, stąd mówimy o cieple sieciowym lub systemowym.

- Warto podkreślić, że ciepło sieciowe jest także najbezpieczniejszym i najmniej awaryjnym sposobem na zapewnienie komfortu cieplnego. W przeciwieństwie do indywidualnych pieców, ciepło sieciowe nie stwarza zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, ulatniającym się  w mieszkaniach. Korzyści, jakie wynikają z ciepła sieciowego są elementem prowadzonych przez nas kampanii edukacyjnych, które realizujemy na bieżąco sami oraz we współpracy z dystrybutorami - mówi Paweł Kaliński, dyrektor Departamentu Rynku Ciepła, PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła jest spółką odpowiedzialną za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, zakładającej wydzielenie Linii Biznesowej Ciepłownictwo. PGE Energia Ciepła posiada obecnie ok. 20 proc. udziału w rynku ciepła w kogeneracji. Po integracji aktywów ciepłowniczych Grupy, w ramach której w styczniu 2019 r. do PGE Energia Ciepła przejdzie sześć elektrociepłowni należących obecnie do PGE GiEK (Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna), PGE Energia Ciepła stanie się największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą ok. 28 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji i sieciami ciepła o łącznej długości 540 km.