Fundacja PGE Energia Ciepła zapali znicze przy „Tablicach Pamięci”

31.10.2018
960d3931a4c7b6359e6cede17d4951a5

1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych przy każdej ze 160 warszawskich Tablic Pamięci projektu Karola Tchorka zostaną zapalone znicze. W ten szczególny sposób Fundacja PGE Energia Ciepła, realizująca projekt „Tablice Pamięci” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i pod patronatem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego odda hołd poległym mieszkańcom Warszawy.

- W ramach projektu „Tablice Pamięci” umieszczamy dodatkową informację  w języku polskim i angielskim w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową. Dzisiaj w Dniu Wszystkich Świętych chcemy oddać cześć poległym i zapalić dla nich znicz. Dlatego postawimy znicze przy wszystkich tablicach warszawskich projektu Karola Tchorka – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła S.A.

W akcji udział biorą również pracownicy PGE Energia Ciepła, którzy zapalą znicze przy Tablicach  znajdujących się w okolicy ich zamieszkania.  - W ten sposób każdy z naszych pracowników może wziąć osobisty udział w tym projekcie – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Projekt „Tablice Pamięci” związany jest z przypadającą w przyszłym roku 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Jest to trójstronna inicjatywa społeczna i edukacyjna, spełniającą trzy podstawowe cele:

  • wyeksponowanie i oddanie należnej czci miejscom pamięci - tablicom i pomnikom - opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej,
  • dotarcie z informacją na temat faktów historycznych do zagranicznych turystów,
  • popularyzacja i zwiększenie rozpoznawalności miejsc pamięci.

Projekt „Tablice Pamięci” będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie tablice zostaną zamontowane na blisko 160 warszawskich pomnikach autorstwa Karola Tchorka z 1949 r. W drugim etapie tablice trafią do miejsc pamięci w innych miastach Polski, w których PGE Energia Ciepła, właściciel Fundacji, posiada swoje oddziały i spółki zależne (m.in. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie, Rybniku). Projektowi towarzyszyć będą debaty, konferencje, publikacje, a także inicjatywy w przestrzeni miejskiej i w mediach społecznościowych.

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=wVi7Jmxm0X8

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło w największych polskich miastach - Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, a także w Toruniu,  Zielonej Górze i Siechnicach – w których posiada również sieci ciepłownicze. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. PGE Energia Ciepła jest liderem linii biznesowej Ciepłownictwo, powstałej w ramach Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE.

PGE Energia Ciepła jest fundatorem Fundacji PGE Energia Ciepła. Misją Fundacji PGE Energia Ciepła jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych, społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja PGE Energia Ciepła uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi, wspiera rozwój lokalny i solidaryzuje w działaniach na rzecz aktywności do życia obywatelskiego.