Komunikat w sprawie zakłóceń produkcji ciepła w EC Pomorzany

20.12.2021

W niedzielę 19.12.2021 przed godziną 14:00 doszło do zakłócenia produkcji ciepła i energii elektrycznej w Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie. Podczas procesu przywracania produkcji do standardowych parametrów wykryta została nieszczelność, która jest aktualnie usuwana przez służby techniczne elektrociepłowni. W wyniku prowadzonych prac jeden z bloków został wyłączony z ruchu. Jego ponowne uruchomienie planowane jest na późne godziny wieczorne 21 grudnia br. Po tym czasie nastąpi przywrócenie produkcji do standardowych parametrów.