Komunikat PGE Energia Ciepła w odpowiedzi na informację, która pojawiła się na portalu Wiadomości Szczecin, 5 listopada br.

10.11.2021

PGE Energia Ciepła informuje, że został opracowany raport dotyczący przyczyn awarii w Elektrociepłowni Pomorzany, która miała miejsce w lutym br. Raport ten, a w szczególności zawarte w nim zalecenia, wychodzące znacznie poza eliminację przyczyn awarii, a których realizacja pozwala podnieść niezawodność wytwarzania ciepła, były dla Spółki bardzo ważne i to im poświęcono najwięcej uwagi i działań. Dokument ten  odnosi się do wszystkich obszarów funkcjonowania Oddziału i jest dokumentem zastrzeżonym z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, które znajdują się w raporcie oraz zawartych w nim informacji stanowiących własność intelektualną spółki PGE Energia Ciepła, które nie są upubliczniane.

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, po zakończeniu prac wewnętrznego zespołu roboczego, PGE Energia Ciepła przedstawi wnioski techniczne z raportu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Prezydentowi Miasta Szczecina i SEC Sp. z o.o.

Obecnie PGE Energia Ciepła jest w trakcie analizy ostatnio przeprowadzonej inwestycji.

Dodatkowo odnosząc się do wydarzeń z lutego br. wspomnianych w piątkowej informacji na portalu Wiadomości Szczecin, PGE Energia Ciepła informuje, że zakłócenie pracy Elektrociepłowni Pomorzany było spowodowane szczególnie złymi warunkami atmosferycznymi, których bezpośrednią przyczyną było zamarznięcie ujęcia wody wykorzystywanej do chłodzenia. Prace przy usuwaniu zakłóceń utrudniało zabrudzenie zanieczyszczoną wodą z krą filtrów bloków ciepłowniczych. W tym czasie Elektrociepłownia Pomorzany pracowała z mocą 87 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego ciepłą wodę o wysokiej temperaturze blisko 80 st. PGE Energia Ciepła posiada w Szczecinie drugie źródło wytwórcze Elektrociepłownię Szczecin, która pozostawała do dyspozycji operatora.

Innym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest praca sieci ciepłowniczej.  Zakłócenia w pracy wszystkich źródeł ciepła zdarzają się bardzo rzadko, ale nie da się tego całkowicie wyeliminować. Najważniejsze jest aby system ciepłowniczy był odpowiednio na to przygotowany, a jak pokazała sytuacja z lutego br. – nie jest. Na bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta ma wpływ nie tylko niezawodność źródeł ciepła, ale również niezawodność i konfiguracja sieci, która powinna pozwalać na minimalizowanie skutków awarii, zarówno źródeł jak i sieci cieplnej. System ciepłowniczy Szczecina jest unikatowy w skali kraju, ponieważ posiada kilka źródeł dużej mocy, co daje większą możliwość wykorzystywania tych możliwości. Program pracy, powinien uwzględniać, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, lokalne warunki, w tym warunki pracy źródeł współpracujących z siecią oraz wymagania racjonalnego użytkowania paliw i energii, ochrony środowiska, w sposób zapewniający minimalizację kosztów dostarczania ciepła do odbiorców.

PGE Energia Ciepła podkreśla, że przede wszystkim właściwa dystrybucja jest gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców, a ta leży w gestii Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Co wprost wynika z obowiązków dystrybutora, który odpowiada za ruch pracy sieci ciepłowniczej, opracowując w tym zakresie program pracy sieci ciepłowniczej co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Program pracy, powinien uwzględniać lokalne warunki, w tym warunki pracy źródeł współpracujących z siecią oraz wymagania racjonalnego użytkowania paliw i energii, ochrony środowiska, w sposób zapewniający minimalizację kosztów dostarczania ciepła do odbiorców.

Jednocześnie PGE Energia Ciepła deklaruje pełną otwartość do rozmów i przedstawienia szczegółowych wniosków technicznych z raportu na Radzie UM w Szczecinie.