Kamienica Pod Gwiazdą i kolejne 27 budynków z ciepłem sieciowym PGE Toruń

07.08.2023
zdj

27 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło blisko 4 MW zostało przyłączonych w pierwszym półroczu 2023 roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Większość przyłączonych obiektów to budynki wielorodzinne, obiekty handlowe, usługowe i kamienice. Wśród nich znajduje się Kamienica pod Gwiazdą, barokowy zabytek najwyższej klasy oraz Business Center Lab - pierwszy w mieście  budynek z inteligentnym systemem, przeznaczony do testowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie.

 

Każdego roku niemal wszystkie nowe budynki powstające w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej PGE Toruń są do niej przyłączane. Średnio jest to około 40 budynków w ciągu roku. Dotychczas większość takich inwestycji realizowana była w ostatnim kwartale roku. W tym roku już w ciągu pierwszych 6 miesięcy zrealizowaliśmy 27 przyłączeń, czyli zdecydowaną większość. Taki tryb postępowania ułatwi nie tylko zakończenie kolejnych prowadzonych inwestycji przyłączeniowych, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, ale również wpłynie na rozpoczęcie z wyprzedzeniem prac nad projektami rozwojowymi przewidzianymi na następny rok podkreśla Dariusz Kozak, wiceprezes zarządu PGE Toruń.

Toruński system ciepłowniczy jest efektywnym systemem, gdyż ciepło pochodzi z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej oraz dwóch źródeł OZE. Budynek korzystający z takiego wydajnego systemu ogrzewania znacznie poprawia swoją efektywność energetyczną, a przy zmianie źródła ciepła na pochodzące z sieci ciepłowniczej, wpływa na jakość powietrza, likwidując emisję zanieczyszczeń pochodzącą z indywidualnej kotłowni.

Rozwijające się toruńskie Osiedle JAR to obszar stanowiący corocznie dużą część realizowanych projektów. W tym roku korzystanie z ciepła sieciowego rozpoczęły między innymi budynki wielorodzinne przy ulicy Strobanda, Grasera i Watzenrodeg, a w kolejnych miesiącach planowane jest przyłączenie kolejnych domów wielorodzinnych na tym osiedlu. Nowi odbiorcy ciepła to także: budynki mieszkalne na ul. Targowej, obiekty na ul. Kociewskiej i na ulicy Przelot, która została objęta siecią ciepłowniczą w ostatnich dwóch latach; łącznie powstało tu ponad 2 kilometry nowych ciepłociągów. Dzięki rozwojowi sieci ciepłowniczej, kolejne budynki na tym terenie będą mogły korzystać z ciepła sieciowego. Na przykład w przyszłym roku przyłączony zostanie na ulicy Przelot duży obiekt handlowo-usługowy o mocy 1 MW.

Bardzo ciekawym projektem zrealizowanym w pierwszej połowie 2023 roku jest przyłączenie budynku Business Center Lab (o powierzchni 3 tys. mkw.) przy ulicy Sportowej. Jest to pierwszy obiekt w Toruniu korzystający z systemu inteligentnego budynku, przeznaczonego do testowania przez firmy rozwiązań technicznych i technologicznych w warunkach rzeczywistych.

W 2023 roku ciepło sieciowe zostanie jeszcze dostarczone do remontowanego budynku PKP Dworca Miasto i Dworca Wschodniego. Ciepło z sieci ciepłowniczej ogrzeje w tym roku także kolejne kamienice na toruńskiej Starówce oraz popłynie do osiedla Dębowa Góra po jego wybudowaniu.

Kilku właścicieli budynków z rynku wtórnego skorzysta w tym roku również z dofinansowań, których udziela PGE Toruń w ramach dedykowanych dwóch programów poprawiających efektywność energetyczną budynków: „Program wsparcia  likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia" oraz „Program wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”. Kwoty wsparcia, które można uzyskać w ramach tych programów to 200 - 400 zł za 1kW mocy zamówionej.

Regulaminy dostępne są na stronie internetowej PGE Toruń: https://pgetorun.pl/przylaczenie-do-sieci