Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni podsumowały kalendarzową zimę 2021/2022

31.03.2022
f9c201120d7b183c24cc22d4f830b46a

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni podsumowały zakończoną21 marca 2022 r. kalendarzową zimę. Nie była ona tak mroźna jak poprzednia. W Gdańsku najniższa średniodobowa temperatura wyniosła -9,2°C, w Gdyni natomiast -6,8°C. Dla porównania, podczas kalendarzowej zimy 2020/2021 najniższa średniodobowa temperatura zewnętrza wyniosła w Gdańsku -13,8°C, a w Gdyni -11,8°C. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownie ciepła. Zarówno EC Gdańsk, jak i EC Gdynia w czasie zakończonej właśnie kalendarzowej zimy wyprodukowały o ok. 7 proc. ciepła mniej niż zimą poprzedniego sezonu.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni to największy producent ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Zaspokajają one około 60 proc. potrzeb grzewczych aglomeracji trójmiejskiej. Elektrociepłownie produkują jednocześnie z ciepłem energię elektryczną na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego. Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie prognoz z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni i tworzenie planów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja.

Na podstawie prognozowanych zmian temperatury powietrza atmosferycznego, przygotowywana jest kilkudniowa prognoza zapotrzebowania na moc. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji tak, aby mając do dyspozycji określone urządzenia, wytworzyć potrzebną ilość ciepła, pamiętając jednocześnie o obowiązujących normach środowiskowych.

- Produkujemy ciepło i energię elektryczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Trójmiasta w każdych warunkach pogodowychpowiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.  Myśląc o przyszłości, inwestujemy w nowe źródła wytwórcze oraz moce szczytowe. W grudniu 2021 r. w Elektrociepłowni Gdańskiej oddaliśmy do użytku nową kotłownię rezerwowo-szczytową, w której po raz pierwszy zastosowanie znalazły kotły elektrodowe. Nowa inwestycja wzmocniła bezpieczeństwo energetyczne Gdańska. Trwa także modernizacja Elektrociepłowni Gdyńskiej, która obejmuje budowę bloku gazowo-parowego oraz kotłowni rezerwowo-szczytowej dodaje Elżbieta Kowalewska, która jednocześnie zapewniła, że nawet podczas prac budowlanych produkcja ciepła odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, niezależnie od pory roku.

Wpływ na zużycie ciepła mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu)i przyzwyczajenia odbiorców.

PGE Energia Ciepła prowadzi działania edukacyjne na temat efektywności energetycznej dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Pokazuje także mieszkańcom proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła, przy zachowaniu komfortu cieplnego.