Elektrociepłownia „Zielona Góra” podsumowała sezon grzewczy 2021/2022

14.06.2022
21b635c592e53c8473375d544125bded

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zakończyła sezon grzewczy 2021/2022, który trwał 229 dni - od 23 września 2021 r. do 9 maja 2022 r. - i był o 2 dni krótszy od poprzedniego.

W okresie grzewczym 2021/2022, zielonogórska elektrociepłownia sieciami o długości 134 km dostarczyła 1 133 760 GJ ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami byli mieszkańcy Zielonej Góry, przedsiębiorstwa i obiekty użyteczności publicznej. Dla porównania, w sezonie 2020/21 sprzedaż ciepła wyniosła 1199 TJ.

Elektrociepłownia w Zielonej Górze jest największym dostawcą ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta - udział w rynku ciepła w mieście wynosi około 46 proc. Spółka obsługuje łącznie 1362 punkty odbioru ciepła, 1237 węzły cieplne oraz 5 lokalnych kotłowni gazowych, których jest właścicielem.

- Nasze działania są dostosowane do oczekiwań spółdzielni, zarządców i klientów indywidualnych. Dostawa ciepła jest uruchamiana i wstrzymywana zgodnie z wnioskiem odbiorcy. W okresach przejściowych pobór ciepła reguluje automatyka pogodowa, czyli system urządzeń zainstalowanychw węzłach cieplnych, które sterują dostosowaniem ciepła do temperatury panującej na zewnątrz budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ciepło przez cały rok – wyjaśnia Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, dyrektor handlu i rozwoju Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Zakończenie „sezonu grzewczego”, czyli okresu kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania (od września do początku maja) to dla elektrociepłowni okres modernizacji i remontów a także kontynuacji zadań inwestycyjnych na sieciach ciepłowniczych. Z uwagi na realizowany od 2017 r. program rozwoju systemu ciepłowniczego w ramach Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Zielona Góra, zostaną przeprowadzone nowe inwestycje. Realizowane zadania dotyczą modernizacji sieci magistralnych, budowy nowych odcinków sieci i przyłączy, likwidacji węzłów grupowych, likwidacji kotłowni lokalnych oraz dostawy chłodu z ciepła sieciowego. Projekty będą kontynuowane do końca 2022 r a planowane efekty ich realizacji będą następujące: