Elektrociepłownia w Kielcach uruchamia nową kotłownię gazową. Będzie bezpieczniej i bardziej ekologicznie.

11.05.2023
elektrocieplownia-w-kielcach-uruchamia-nowa-kotlownie-gazowa-9

W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zakończyła się budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MWt. Inwestycja ta realizowana była w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych, mającej na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi.

 

Nowa kotłownia gazowa składa się z pięciu gazowych kotłów wodnych o mocy 32 MWt każdy. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 60 mln zł i trwała rok, od momentu rozpoczęcia prac budowlanych przez wykonawcę – firmę SBB ENERGY. Już podczas najbliższego sezonu grzewczego, nowa kotłownia dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego i ogrzeje ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc.

- Polska jest jednym z największych rynków ciepła sieciowego w Europie. Inwestycje Grupy PGE przyczyniają się do rozwoju oraz podnoszą bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego kraju. Segment ciepłownictwa w PGE bardzo szybko się rozwija i zmienia w kierunku niskoemisyjności - dywersyfikujemy źródła wytwarzania, inwestujemy w OZE, aby zapewnić jak najwięcej energii z czystych źródeł. Już dziś mogę też zapewnić, że od 2024 roku przestaniemy produkować ciepło z węgla w oddziałach PGE Energia Ciepła w Lublinie, Rzeszowie, Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Kielcach, a także uruchomimy budowaną od podstaw Elektrociepłownię Nowa Czechnica, która będzie pracować na rzecz mieszkańców Wrocławia - powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

-  Jako producent ciepła i energii elektrycznej jesteśmy nieodłączną częścią miast, w których prowadzimy działalność. To dzięki takim inwestycjom stajemy się najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w kraju oraz inicjatorem zmian w sektorze ciepłownictwa. Dziś w fazie realizacji i planów w PGE Energia Ciepła jest około trzydziestu inwestycji, które już w ciągu najbliższych kilku lat trwale zmienią  oblicze polskiego ciepłownictwa. Oddanie do eksploatacji nowej kotłowni w Elektrociepłowni w Kielcach jest jednym z ważnych kroków w trwającej transformacji - powiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Uruchomiona kotłownia gazowa zastąpi kocioł węglowy, który do końca bieżącego roku zostanie wycofany z eksploatacji. W efekcie trwającej transformacji ciepłowniczej kieleckiej elektrociepłowni, w tym roku obniżono także moc cieplną każdego z 4 kotłów węglowych  do 12,5 MWt. Kolejną realizowaną inwestycją, która pozwoli na odejście od węgla, jest powstający obecnie blok gazowy. Będzie się on składał z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. Taka konfiguracja aktywów ciepłowniczych - w tym przede wszystkim wprowadzenie do miksu paliwowego  gazu - zapewni optymalną pracę kieleckiej elektrociepłowni z jednoczesnym założeniem uzyskania jak najniższej ceny wytwarzania ciepła.

- Oddanie kotłowni gazowej do eksploatacji to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Kielc. Inwestycja ta wzmacnia bowiem bezpieczeństwo energetyczne miasta poprzez umożliwienie produkcji  ciepła z kolejnego paliwa, obok wykorzystywanych obecnie węgla oraz biomasy. To oznacza, że w zależności od aktualnej sytuacji na rynku paliw czy sytuacji geopolitycznej na świecie, Elektrociepłownia w Kielcach będzie produkować  ciepło w najtańszy z możliwych sposobów, wybierając surowiec będący najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Dywersyfikacja surowców energetycznych zapewnia najskuteczniejszą i najlepszą ochronę interesów odbiorców końcowych ciepła, czyli mieszkańców Kielc. powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni w Kielcach, PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła aktywnie analizuje również możliwości i kierunku rozwoju technologii OZE, dążąc do stałego podtrzymywania i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców wszystkich miast, w których prowadzi swoją działalność. W wyniku prowadzonych działań ciepło produkowane z OZE ma mieć coraz większy udział w wolumenie ciepła dostarczanego do odbiorców końcowych.

 

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest jedynym producentem energii cieplnej w Kielcach dla Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła dla własnego sytemu ciepłowniczego. Udział kieleckiej Elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60%.  Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w blokach energetycznych z wykorzystaniem węgla i biomasy, także w pełnym skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.

 

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest Liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonego w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE oraz liderem zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

 

PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.