Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach wyróżniona certyfikatem „Pracodawcy Przyjaznemu Pracownikom”

19.03.2019
3a7753eb5384cd5fb2a196bdbf45f43c

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, została wyróżniona i uhonorowana certyfikatem „Pracodawcy Przyjaznemu Pracownikom” w konkursie zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydaci zgłaszani są przez podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.

W tegorocznej XI edycji konkursu wyróżniono 22 firmy, w tym trzy należące do Grupy Kapitałowej PGE. Oprócz PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów nagrodę otrzymała także PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Solina-Myczkowce oraz PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Uroczystość rozdania certyfikatów odbyła się 19 marca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

„Otrzymany przez nas certyfikat jest dla nas niezwykle cennym wyróżnieniem, potwierdzającym, że jesteśmy firmą, która szczególnie troszczy się o swoich pracowników.” – mówi Dariusz Kozak, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach – „Jako największy dostawca ciepła na rynku lokalnym, Elektrociepłownia PGE Energia Ciepław Kielcach dba nie tylko o lokalną społeczność czuwając nad bezpieczeństwem dostaw ciepła i energii, ale chce być również atrakcyjnym i bezpiecznym pracodawcą w regionie. Chciałbym podkreślić, że ta nagroda to wyróżnienie dla nas wszystkich – pracowników i przedstawicieli strony społecznej w naszym Oddziale.”

Odebrana nagroda jest świadectwem szanowania praw pracowników i prowadzenia dialogu społecznego w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.